• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
 • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
 • با ما تماس بگیرید

راهنمای کاربری

 

نرم افزار حسابداری

 

 

 •  

 • تنظیمات
 • تنظیمات نرم افزار
 • تنظیمات
 • مدیریت کاربران
 • تعریف گروه
 • تعریف مدیریت
 • تعریف کاربر
 • تعریف دسترسی ها
 • وضعیت کاربر
 • تنظیمات
 •  

 • راهنما
 • اعلام باگ و درخواست امکان جدید