• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

ایجاد اشتراک

نرم افزار حسابداری

برای ایجاد اشتراک به منوی "عملیات روزانه" و "فروش سریع" و "ایجاد اشتراک" رفته و روی دکمه "جدید" کلیک کرده و تمامی اطلاعات مربوط را وارد نموده و ثبت میکنیم. در صورتی که نیاز به ویرایش هر یک از اطلاعات مشترک بود، روی دکمه ویرایش در هر ردیف کلیک کرده، ویرایش را انجام و سپس "ثبت ویرایش" میکنیم.

ایجاد اشتراک

نرم افزار حسابداری