• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

کپی اسناد

نرم افزار حسابداری

برای کپی اسناد به منوی "پرونده" رفته و سپس "کپی سند" انتخاب می شود. در پنجره باز شده وضعیت کپی را وارد و پس از انتخاب سندی که قرار است از آن کپی تهیه شود، به یک سند جدید یا سند موجود، از بالای پنجره با کلیک روی "کپی سند" مراحل به پایان میرسد.

سند جدید در پایین فرم قابل نمایش میباشد.

همچنین در فرم سند حسابداری میتوان با انتخاب سند مورد نظر آن سند را به سند جدیدی کپی نمود.

نرم افزار حسابداری