• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

نرم افزار حسابداری پیمانکاری

این شاخه از حسابداری بیشتر مورد توجه شرکت های مهندسی ساخت و سازمان هایی است که به صورت پیمانکاری قراردادهای خود را اجرا میکنند و با سیستم حسابداری پیمانکاری تیپ، کاربر میتواند تمامی گزارشات جز و کل مربوط به پروژه و دفتر پروژه و سود و زیان پروژه را در یک حساب بصورت کامل، دقیق، به سرعت و هوشمند دریافت نماید، نرم افزار پیمانکاری تیپ تمامی این امکانات، اعم از تفکیک ترازهای مالی، ورود مواد اولیه به انبار پروژه های مختلف، تعریف نامحدود دسته بندی های مختلف، هزینه های انجام شده بر روی هر پروژه یا محصول به تفکیک و تعریف مراکز هزینه پیمان های مختلف و دیگر امکانات گوناگون را درخود گنجانده است.

بعنوان مثال در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاربر میتواند به راحتی هر هزینه ای را با توجه به خرج کرد در سفارش خودش بصورت اتوماتیک منظور نماید.

 

 

 

 

زیر سیستم


نام زیر سیستم قیمت(ریال) انتخاب
0
6,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات
6,000,000
6,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات
15,000,000
10,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
14,000,000
12,000,000
9,000,000
73,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مدیریت روزنامه رسمی و آگهی تغییرات
13,000,000
25,000,000

سیستم


نام سیستم قیمت(ریال) انتخاب
15,000,000
15,000,000
22,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
45,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
51,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
19,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
22,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
32,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات
تعریف اسناد حسابداری هوشمند

تعداد شرکت

تعداد کاربر