• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

کپی کردن شرح یک حساب (ردیف) سند در حساب‏های (ردیف‏های) سندهای دیگر

نرم افزار حسابداری

 

به منوی پرونده رفته و از آنجا گزینه ی "کپی سند" و سپس " کپی کردن شرح یک حساب سند در حسابهای سندهای دیگر" انتخاب شود. در فرم باز شده بعد از وارد کردن شرح مورد نظر و محدود کردن بازه جایگزینی و در نهایت زدن دکمه "جایگزین شرح" عملیات به پایان میرسد.

با این کار شرح دلخواه در ردیفهای دلخواه سند مورد نظر جایگزین خواهد شد.

 

کپی کردن شرح حساب

نرم افزار حسابداری