• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

انتقال موجودی بین انبارها

نرم افزار حسابداری

با رفتن به منوی "عملیات روزانه" و قسمت "عملیات کالا ورود یا خروج" و انتخاب انتقال موجودی بین انبارها و زدن دکمه جدید جدولی باز می شود که با وارد کردن انبار مبدا و مقصد و همچنین انتخاب کالا و تعداد در پایین جدول و در نهایت زدن دکمه "ثبت" عملیات انتقال بین انبارها پایان می پذیرد.

انتقال انبار به انبار

با زدن دکمه "نمایش سند" میتوان سند حسابداری هوشمند مربوطه را مشاهده کرد.

 

نرم افزار حسابداری