• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

جستجو فاکتورها

نرم افزار حسابداری

با رفتن به منوی "عملیات روزانه" و انتخاب "جستجو فاکتورها" و سپس انتخاب "نوع فاکتور" از کرکره ی مربوطه و همچنین اضافه کردن فیلترهای اضافی از قبیل شماره فاکتور، شرح فاکتور، کد کالا و ... و انتخاب گزینه ی "اجرای فیلتر در بالای پنجره فاکتور مورد نظر را تحت جستجو قرارداد و بعد از نمایش در پایین جدول با رفتن روی هر ردیف از جدول و زدن دکمه "ارتباط" فاکتور مورد نظر باز و با زدن دکمه "نمایش کاردکس" کاردکس همان کالا به صورت مستقیم و کامل نمایش داده میشود.

جستجو فاکتور

با زدن دکمه "بدون فیلتر" تمامی فیلتر ها پاک میشوند و در صورت نیاز به فیلتر جدید باید دوباره موارد انتخاب شوند.

 

نرم افزار حسابداری