• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

عملیات صنعتی

نرم افزار حسابداری

عملیات صنعتی

  • تولید عادی/ عملیات تولید/ رسید تولید

با انتخاب "رسید تولید" در منوی "عملیات روزانه" بخش "عملیات صنعتی/ تولید/ تولید عادی/ عملیات تولید" و زدن دکمه "جدید" جدولی باز می شود که با وارد کردن اطلاعات در آن میتوان محصول مورد نظر را از مواد تشکیل دهنده اش تولید کرد.

تولید صنعتی

برای این منظور حتما باید فرمول ساخت محصول هم قبلا در منوی "اطلاعات پایه"، "کنترل و مدیریت کالا" تعریف شده باشد و کلاس کالا در دسته بندی محصول قرار گرفته باشد. در پایان کار بعد از زدن دکمه "ثبت" به منظور اتمام کار دکمه "صدور رسید تولید نهایی" زده شود.

 

نرم افزار حسابداری