• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

ایجاد شرکت جدید

 

نام شرکتی که قرار است ایجاد شود به فارسی و لاتین در قسمت مربوطه وارد و همچنین دوره مالی (بازه زمانی) مورد نظر انتخاب شود. هنگام ایجاد شرکت جدید به منظور جلوگیری از بروز اشتباه یا ایجاد شرکت با نام یکسان امکان جستجو در شرکت های تعریف شده وجود دارد که در هنگام ورود نام شرکت، شرکت های همنام آن در ذیل جدول جستجو و لیست می شوند.

نکته: هنگام انتخاب نام به لاتین دقت شود که بین حروف فاصله نباشد. بعنوان مثال: Sherkattest

 

نرم افزار حسابداری

برای تعریف ساختار کدینگ حساب ها در پنجره ایجاد شرکت، میتوان به 2روش سیستم حسابداری خود را کدینگ نمود:

 

  1. تعریف کدینگ حساب ها به صورت پیش فرض:

در این روش کلیه حساب ها تا سطح معین توسط نرم افزار به صورت پیش فرض تعریف می‏شود و تعریف حساب‏های تفصیلی، توسط کاربر به هر نام دلخواه صورت می گیرد.

 

  1. تعریف کدینگ حساب ها به صورت دستی توسط کاربر و با انتخاب طول کدینگ حساب ها:

در این روش ساختار و طول کدینگ حساب ها توسط کاربر تعریف می‏شود و کاربر میتواند دسته بندی و نام حساب ها را با توجه به نوع فعالیت، سیاست و تعدد حساب‏های شرکت تعریف نماید.

نرم افزار حسابداری

نکته: به منظور یکسان سازی سطوح حساب ها و همچنین سهولت استفاده از نرم افزار و سهولت در تهیه گزارشات مالی، کلیه حساب ها میبایست تا سطح تفصیلی و بر اساس استانداردهای حسابداری تعریف شوند تا بتوان از آنها برای ثبت های حسابداری و تهیه گزارشات مالی استفاده نمود.

در نهایت با انتخاب مسیر نصب ایجاد بانکهای اطلاعاتی شرکت در کامپیوتر و انتخاب دکمه "ایجاد" مرحله تعریف شرکت به پایان میرسد که مسیر ایجاد بانکهای اطلاعاتی شرکت در نرم افزار به صورت پیش فرض در مسیر نصب برنامه (ROOT) نمایش داده شده است.

به منظور ایمنی بیشتر در حفظ و نگهداری اطلاعات خود بهتر است مسیر نصب برنامه یا مسیر تعریف بانک اطلاعاتی شرکت مسیری به غیر از درایو نصب شده ویندوز باشد.

 

نرم افزار حسابداری