• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

نرم افزار مدیریت سهام

یکی از ویژگی های اساسی شرکتهای سهامی امکان افزایش سهام با افزایش تعداد سهامداران است. سهامداران به منظور دریافت سود حاصل از سرمایه گذاری خود سهام شرکتها را (از طریق بورس و یا از طریق مشارکت یا سرمایه گذاری بخش خصوصی) خریداری می نمایند.

یکی از مشکلاتی که در این شرکتها با آن روبرو میشویم بویژه هنگامی که تعداد سهامداران افزایش میابد محاسبه سود سهام سرمایه گذاران (سود سهام پرداختنی) ناشی از عملیات سالانه یک شرکت است. چرا که هر یک از سهامداران ممکن است تعداد سهام متفاوتی نسبت به سهامداران دیگر داشته باشند. سهام سرمایه گذاران در دفتر ثبت سهام میتواند کمک شایانی به مدیریت محاسبات تخصیص سود شرکت به سهامداران نماید. با این حال باید توجه داشت که معمولا تخصیص و تقسیم سود سهام معمولا طی دوره های مالی بعد و با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام انجام میشود و در نتیجه دقت محاسبه در این مصوبه مجمع اهمیت ویژه ای خواهد یافت، به خصوص اینکه ممکن است برخی سهامداران سهام خود را افزایش و یا کاهش داده باشند.

تقسیم سود

در نرم افزار مدیریت سهام نرم افزار حسابداری تیپ علاوه بر امکانات یکپارچه ای (ERP) که یک شرکت میتواند از آن بهره مند شود امکان تقسیم و تخصیص سود به سهامداران وجود دارد استفاده کنندگان میتوانند نسبت به تخصیص سود نقدی یا غیر نقدی (افزایش سرمایه و یا تعهدات آتی) و همچنین نحوه تسهیم سود عملیات خود را بر اساس مصوبات مجمع در سالهای مالی مصوب به نرم افزار تیپ واگذار نمایند.

سود سهام

همچنین علاوه بر تخصیص و تسهیم سود استفاده کنندگان میتوانند از این امکان به منظور استفاده از طرحهای تشویقی ویژه اعضا و سهامداران خود و یا ویژه مشتریان و یا تامین کنندگان خود نظیر جایزه، هدیه های غیر نقدی و یا نقدی، بر اساس گردش حسابهای آنان نیز استفاده نمایند. برای مثال استفاده کننده میتواند برای مشتریانی که از تاریخ 1 اردیبهشت تا 20 اردیبهشت از شرکت خرید داشته است بر اساس نسبت خرید هر یک از مشتریان مبلغی را به عنوان جایزه در نظر بگیرد و آن را به خریداران تخصیص داده و در حساب های آنان ثبت نماید و مثال دیگر اینکه برای مشتریانی که در روزی مشخص مبلغی به شرکت واریز کرده اند با توجه به نسبت واریزی و تامین نقدینگی شرکت مبلغ هدیه ای به صورت نقدی یا غیر نقدی برای آنان در نظر گرفته، تخصیص داده و در حساب آنان ثبت نماید. این امر برای تامین کنندگان، کارکنان، بازاریابان و غیره نیز امکان پذیر خواهد بود.

 

جزئیات و قیمت های : نرم افزار مدیریت سهام