• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

تغییر دوره مالی

نرم افزار حسابداری

در نرم افزار حسابداری تیپ به منظور دسترسی به «تغییر دوره مالی» باید از طریق منوی «عملیات روزانه» روی گزینه «تغییر دوره مالی» کلیک کنید یا از کلید ترکیبی Ctrl+M استفاده کنید. در صفحه باز شده، روی گزینه «نمایش کلیه دوره مالی» کلیک نمایید. در اینجا همه دوره­های مالی ثبت شده نمایش داده می­شود. پس از انتخاب دوره مالی مد نظر بر روی دکمه «ثبت عملیات تغییر دوره» کلیک نمایید.

سیستم پیغام «آیا مایلید دوره مالی تغییر یابد» را نمایش خواهد داد که با تأیید این پیام دوره مالی تغییرخواهد یافت. با زدن رودکمه بازگشت شما می­توانید در صفحه اصلی تغییر دوره مالی را مشاهده نمایید.

دوره مالی

 

 

 

نرم افزار حسابداری