• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

تسهیم حساب

نرم افزار حسابداری

تسهیم حساب 

 

تسهیم حساب به عنوان راهکاری ارائه شده که می تواند عملیات محاسبه سهم هر ذینفع را انجام داده، سهم هر ذینفع را بصورت هوشمند محاسبه نماید.

از منوی «عملیات سهام» روی گزینه «تسهیم حساب و تقسیم سود» کلیک نمایید.

در صفحه باز شده برای ایجاد سهام جدید روی گزینه «جدید»  کلیک نمایید یا از کلید ترکیبی Ctrl+N استفاده نمایید و پس از آن باید «شرح» نوشته شود.

اگر شرح نوشته نشود زمانی که از جدول سمت راست پایین «حساب تفصیلی» را انتخاب کنیم خطای درج شرح «لطفاً شرح کلی را وارد کنید» نمایش داده خواهد شد.

 

بعد از نوشتن شرح، باید از لیست «شماره سند»، گزینه «جدید» و یا گزینه «انتخابی» را انتخاب کنید.

اگر گزینه «جدید» انتخاب شود سندی ایجاد می­شود که شماره آن برابر با شماره آخرین سند، به علاوه یک است. اگر گزینه «انتخابی» فعال شود سند مد نظر از سرچ باکس انتخاب شود. در قسمت «ثبت سند» (سمت راست)، بدهکار یا بستانکار باید انتخاب شود.

اگر در قسمت ثبت سند (سمت راست) «بدهکار» انتخاب شود در قسمت ثبت سند (سمت چپ) به صورت خودکار « بستانکار» نمایش داده می­شود و بر عکس. یعنی اگر در قسمت ثبت سند (سمت راست) «بستانکار» انتخاب شود در قسمت ثبت سند (سمت چپ) به صورت هوشمند «بدهکار» درج می­شود.

نرم افزار حسابداری

 

در جدول پایین (سمت راست) از قسمت «حساب تفصیلی» نام حساب مد نظر را انتخاب کنید و در ادامه مبلغ تخصیصی را وارد کنید و برای ذخیره دکمه اینتر (Enter) فشار دهید.

نکته: در این مرحله توجه داشته باشید که حساب انتخابی دارای زیر مجموعه بوده و ارتباط برقرار باشد.

حال که حساب و مبلغ تخصیصی مشخص شد، می­توانید از قسمت بالا سال مبنا (سالی که تخصیص سود برای آن سال مد نظر است) را انتخاب کنید.

از منوی «نحوه تسهیم» می­توانید «مانده بستانکار»، «مانده بدهکار»، «گردش بستانکار»، «گردش بدهکار»، «مبلغ یکسان» و «درج مبلغ» را انتخاب کنید.

توضیح: «مانده بستانکار» یعنی طرف حساب­هایی که مانده بستانکار دارند. «مانده بدهکار» یعنی طرف حساب­هایی که مانده بدهکار دارند. «گردش بستانکار» یعنی گردش حساب­هایی که گردش بستانکار دارند. «گردش بدهکار» یعنی گردش حساب­هایی که گردش بدهکار دارند. «مبلغ یکسان» یعنی تقسیم سود به صورت مساوی بین همه اعضا. «درج مبلغ» یعنی به صورت جداگانه برای طرف حساب کاربر، مبلغ مد نظر را وارد کنید.

در ادامه سطر «نحوه تسهیم» فیلتری وجود دارد که بر اساس آن می­توان «مانده کلی» یا « مانده کلی از تاریخ تا تاریخ» و یا « مانده کلی از سند تا سند» را انتخاب کرد. با انتخاب «مانده کلی از تاریخ تا تاریخ» کاربر باید بازه تاریخی مد نظر خود را از تقویم معین نماید. همچنین با انتخاب «مانده کلی از سند تا سند» کاربر باید شماره اسناد مد نظر خود را مشخص نماید. 

در قسمت «گردش حساب مبنا» اگر «بر اساس تفصیلی» انتخاب شود باید از لیست حساب­های تفصیلی یک مورد را انتخاب بشود و سپس گزینه «تأیید» زده شود.

نرم افزار حسابداری

با انجام این عمل در جدول پایین شاهد نمایش حساب­های تفصیلی ثابت مربوطه خواهیم بود. تکمیل قسمت « حساب مقصد» اختیاری می­باشد و کاربر بر اساس نیاز خود آن را انتخاب می­نماید.

حال اگر در قسمت «گردش حساب مبنا» گزینه « انتخابی» انتخاب شود کاربر باید خود به صورت دستی طرف حساب ها را انتخاب نماید.

نرم افزار حسابداری

در ادامه با کلیک بر روی دکمه «محاسبه» عملیات تسهیم انجام خواهد شد. توجه داشته باشید که جمع مبلغ با سهم تخصیصی برابر باشد.

نرم افزار حسابداری

در پایان با کلیک بر روی دکمه ثبت (در قسمت بالا) سند ایجاد شده، ثبت خواهد شد. برای مشاهده این سند روی گزینه «نمایش سند» کلیک کنید. همچنین برای نمایش گردش هر کدام از اسناد تسهیم به صورت جداگانه می­توانید از طریق گزینه «نمایش گردش» اقدام نمایید.

نرم افزار حسابداری

 

نرم افزار حسابداری