• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

رأس گیری

نرم افزار حسابداری

برای به دست آوردن میانگین تاریخ و مبالغ چکهای دریافتی یا پرداختی باید از راس گیری استفاده کرد. برای این منظور به منوی "عملیات روزانه" رفته و از آنجا "راس گیری" انتخاب شود. بازه ی مجاز به صورت روز در قسمت مربوطه وارد شود، تاریخ شروع به طور پیش فرض، تاریخ روز میباشد ولی میتوان در صورت نیاز آنرا تغییر داد. سپس تاریخ سررسید چک و مبلغ چک وارد می شود و در آخر دکمه "ثبت" زده می شود.

راس گیری

میتوان چند چک را به همین صورت وارد کرد، هر چکی که در بازه ی مطلوب باشد در پایین پنجره به عنوان وضعیت "مجاز" و اگر نامطلوب باشد، به عنوان وضعیت "غیرمجاز" و به رنگ قرمز نمایش داده میشود. اگر به اصلاح اطلاعات وارد شده نیاز باشد میتوان با زدن دکمه "ویرایش" و در انتها "ثبت ویرایش" اطلاعات ورودی را اصلاح کرد.

 

نرم افزار حسابداری