• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

نرم افزار حسابداری لیزینگ

با توجه به ارزش فعلی پول (NPV و یا PV) و نیز در نظر گرفتن قدرت خرید با گذشت زمان و یا به عبارت دیگر ارزش آتی پول (NFV و یا FV)، خریداران برای تهیه اقلام و کالاهای مورد نیاز خود اقدام به خرید اقساطی می نمایند. به این معنی که کالای مورد نیاز خود را با ارزش امروز خریداری نموده و با پرداخت مبلغی مازاد بر ارزش فعلی در آینده مبلغ آن را به صورت اقساط و یا یکجا پرداخت می نمایند.

تولید کنندگان و یا تامین کنندگان کالا این روش را فرصتی برای افزایش فروش خود در نظر گرفته اند و این مهم را به عنوان یک اصل در چرخه اقتصادی پذیرفته اند و بنابر این با اتخاذ روشهای متفاوت مانند معرفی مشتری به بانک جهت دریافت تسهیلات و یا فروش اقساطی (تصفیه در قالب اقساط) و یا مضاربه (تصفیه در سررسید) فروش خود را افزایش دهند.

در همین حال تولید کنندگان و تامین کنندگان کالا همچنان فروش نقدی خود را نیز در کنار فروش اقساطی و یا مدت دار خود خواهند داشت.

اینجاست که تفکیک سود فروش نقدی یا اقساطی کالا از سود حاصل از فروش اقساطی (مبلغ مازاد بر مبلغ فروش نقدی) و نسیه برای مدیران به منظور تصمیم گیری های حیاتی یک شرکت اهمیت ویژه ای پیدا میکند.

باید بدانیم که هنگام فروش کالا به صورت اقساطی و یا دریافت تسهیلات مبلغی از سود اقساط هنوز تحقق نیافته است و این موضوع میتواند تاثیر مهمی بر صورت های مالی و تقسیم سود بین سهامدارن داشته باشد.

لیزینگ

فرض کنیم که کالایی به مبلغ 10 میلیون ریال نقدی در تاریخ 20 اسفند به صورت اقساط 4 ماهه با مبلغ 14 میلیون ریال به فروش میرسد. چنانچه در صورت های مالی پایان سال مبلغ 4 میلیون ریال مازاد به عنوان درآمد شناسایی و افشاء شود عملا به این معناست که 4 میلیون ریال سود حاصل از اقساط (لیزینگ) کالا تحقق یافته است در صورتی که در واقع مبلغ 333 هزار ریال آن محقق شده است و میبایست به این مبلغ درج شود و مابقی آن در سال آینده در صورتهای مالی افشا شود.

با مثال فوق اهمیت تاثیر مبالغ فروش اقساطی (لیزینگ) را در صورتها و گزارشات مالی دیدیم که چگونه یک شرکت را میتواند به صورت غیر واقعی سود ده نشان دهد.

 

با استفاده از نرم افزار لیزینگ نرم افزار حسابداری تیپ استفاده کنندگان میتوانند از امکانات خاص این نرم افزار استفاده نمایند:

   - دفترچه اقساط.

   - تفکیک اصل مبلغ فروش از سود دوران اقساط.

   - ثبت هوشمند سود تحقق یافته فروش مدت دار (لیزینگ یا اقساطی) در هر ماه و یا تعدیلات هوشمند ماهانه هزینه ای و یا در آمدی

   - تفکیک سود تحقق یافته فروش اقساطی (لیزینگ یا اقساط) با سود حاصل از فروش کالا.

   - محاسبه و تعیین اقساط ماهانه.

   - محاسبه و تفکیک کارمزد اقساط از سود حاصل از اقساط.

   - ثبت نامحدود عملیات اقساط.

امکانات ذکر شده برای خرید اقساطی نیز در نظر گرفته شده است. همچنین شرکتها میتوانند تسهیلات دریافتی و یا تسهیلات پرداختی خود را از طریق این نرم افزار مدیریت نمایند.

   

 

جزئیات و قیمت های : نرم افزار حسابداری لیزینگ