• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

دستور تولید

نرم افزار حسابداری

برای صدور دستور تولید جدید بر روی "جدید" کلیک نمایید.


در این قسمت نیز همانند سفارش تولید میتوان تاریخ سر رسید (تاریخ برنامه ریزی تولید) را برای هر دستور تولید تنظیم کرد.

فرمول ساخت

در ردیف اطلاعات کالا میتوان مشخص کرد که چه تعدادی از سفارش تولید ثبت شده، تولید گردد یا به عبارت دیگر برای چه تعداد از محصولات سفارش گرفته شده با توجه به برنامه تولید کارخانه، دستور تولید صادر گردد.

برای این منظور میتوان از دکمه شماره سفارش تولید استفاده نمود. با انتخاب شماره سفارش محصولات ثبت شده در سفارش عینا به دستور تولید منتقل میشود و میتوان تعداد آنها را ویرایش نمود.

دستور تولید

همچنین چنانچه هر دستور تولید مخصوص یک خط تولید خاص باشد میتوان بجای انتخاب شماره سفارش در بالای فرم هنگام ورود اطلاعات محصول در جدول اطلاعات کالا شماره سفارش را ویژه یک محصول خاص مشخص نمود.

نرم افزار مالی

در این حالت میتوان برای یک محصول با توجه به ظرفیت تولید در مراکز و خطوط تولید یک کارخانه، سفارشهای مختلف را در یک دستور تولید ثبت نمود و در برنامه تولید آن خط قرار داد.

همچنین میتوان برای محصول انتخاب شده در دستور تولید، خط تولید دلخواه را انتخاب نمود و به آن خط تولید دستور تولید را صادر نمود.

پس از تنظیم دستور تولید و وارد کردن اطلاعات، ثبت و ذخیره نمایید.

با کلیک بر روی "تبدیل به رسید تولید" میتوان دستور تولید صادر شده را به رسید تولید (برای ساخت محصول یا به عبارت دیگر به کار در جریان ساخت) تبدیل نمود. 

 

نرم افزار حسابداری