• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

بازیابی و پشتیبانی

برای تهیه نسخه پشتیبان از منوی "پرونده" با انتخاب "پشتیبانی از اطلاعات" در پنجره باز شده بر اساس نیاز خود وضعیت تنظیمات و پارامترهای در نظر گرفته شده نوع پشتیبانی دلخواه تعیین شود.

با انتخاب گزینه های تعریف شده در این قسمت میتوان نوع فایل پشتیبانی را به صورت فشرده یا غیرفشرده تنظیم گردد.

با انتخاب مسیر پشتیبانی و در نهایت کلیک روی دکمه "ایجاد پشتیبان"پشتیبانی در مسیر انتخاب شده صورت می گیرد.

لازم به ذکر است مسیر پیش فرض پشتیبانی مسیر نصب برنامه فولدر "....." میباشد.

نکته: مسیر پشتیبانی میبایست حتما در یکی از فولدرها باشد.

 

 

  • تعریف تنظیمات پشتیبانی هوشمند

 

برای تعریف تنظیمات پشتیبانی هوشمند  از اطلاعات به منوی "پرونده" رفته و از آنجا "تعریف تنظیمات پشتیبانی هوشمند  از اطلاعات" انتخاب شود.

با انتخاب و تنظیمات معرفی شده پشتیبانی اطلاعات به صورت هوشمند  در مسیر معین شده انجام خواهد گرفت. این پشتیبانی می تواند به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه یا تاریخ و بازه دلخواه باشد.

نکته: اگر در بازه زمانی مورد نظر برنامه در حالت اجرا نباشد به محض اجرای برنامه پشتیبانی از اطلاعات صورت می گیرد.

در پنجره باز شده با کشیدن دکمه وضعیت به سمت راست، حالت را از "خاموش" به "روشن" تغییر داده و بعد از تغییر رنگ پنجره از قرمز به سبز و ایجاد تنظیمات دلخواه برای ذخیره تغییرات، دکمه "ثبت تنظیمات" فشار داده شود.

  • بازیابی اطلاعات

برای بازیابی اطلاعات به منوی "پرونده" رفته و سپس "بازیابی اطلاعات" انتخاب شود. در پنجره باز شده بعد از انتخاب گزینه های مورد نظر دکمه "بازیابی اطلاعات" کلیک شود.

برای بازیابی اطلاعات چند شرکت به صورت همزمان (در صورتی که نسخه پشتیبان کلیه شرکت ها موجود باشد) کلیه شرکت هایی که در نسخه پشتیبان وجود دارند همراه با نام و مشخصات شرکت به صورت یکجا تعریف می شوند.

  • پشتیبان گیری از تمام شرکت ها

برای پشتیبان گیری از تمام شرکت ها به منوی "پرونده" رفته و از آنجا "پشتیبان گیری از تمام شرکت ها" انتخاب شود. در پنجره باز شده پس از انجام تنظیمات دلخواه روی دکمه "ایجاد پشتیبان" کلیک شود.

فایل پشتیبان ایجاد شده حاوی کلیه اطلاعات شرکت های تعریف شده در نرم افزار میباشد.

پشتیبانی

نرم افزار حسابداری