• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

نرم افزار حسابداری تولیدی (صنعتی)

شرکت هایی که طی فرایندی موادی را تبدیل و ارزش افزوده ایجاد میکنند و با هدف تولید کالا یا محصول ایجاد شده اند، در رده شرکت های تولیدی قرار میگیرند.

انتخاب قیمت گذاری مناسب روی کالا تاثیر به سزایی بر فروش و درآمد شرکت های تولیدی دارد، به همین جهت نرم افزار حسابداری تولیدی تیپ با امکاناتی از قبیل تولید انبوه و سفارش کار همزمان بصورت کاملا یکپارچه، دارای محاسبه قیمت تمام شده دقیق و هوشمند و همچنین برنامه ریزی تولید است و برای فرآیندهای ساده تا پیچیده تولید مناسب میباشد.

بعنوان مثال در نرم افزار تولیدی کاربر میتواند هنگام تحویل مواد اولیه در تولید سفارش کار، کالای تحویلی را به حساب پروژه برده و حتی به صورت امانی با همان کد کالا به یک پروژه دیگر تخصیص دهد و یا برای ورود مواد اولیه به انبار میتوان به محض اینکه کالایی را در پروژه X خریداری و ارسال نمود، در حالت معمول نرم افزارهای موجود، حساب موجودی کالا را ثبت و درگیر مینماید، اما در نرم افزار حسابداری تیپ میتوان حساب پروژه را درگیر نمود و همچنین در سیستم حسابداری تولیدی میتوان همزمان همان کالا را با همان کد، تولید انبوه نیز نمود.

 

زیر سیستم


نام زیر سیستم قیمت(ریال) انتخاب
0
6,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
6,000,000
6,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
15,000,000
10,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
14,000,000
12,000,000
9,000,000
73,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مدیریت روزنامه رسمی و آگهی تغییرات
13,000,000
25,000,000

سیستم


نام سیستم قیمت(ریال) انتخاب
15,000,000
15,000,000
22,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
45,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
51,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
19,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
22,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
32,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات
تعریف اسناد حسابداری هوشمند

تعداد شرکت

تعداد کاربر