• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

تاریخچه اطلاعات ارزی

نرم افزار حسابداری

به منظور تهیه و ارائه گزارشات مدیریتی لازم است اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز در سیستم ثبت و توسط نرم افزار به صورت روزانه بایگانی شود.

برای این کار به منوی "اطلاعات پایه" "،معرفی ارز" و سپس "تاریخچه اطلاعات ارزی" رفته و پس از زدن دکمه "جدید" و وارد کردن "تاریخ" و "قیمت خرید" و "قیمت فروش" و انتخاب "روش تعریف کردن عرضه کننده" و در آخر زدن دکمه "ثبت" این فرآیند انجام میگیرد.

در این قسمت برای عرضه کننده های ارزی که در قسمت "معرفی بانک (عرضه کننده)" تعریف شده اند و توضیح داده شد، این قیمت ها در نظر گرفته میشود.

اطلاعات ارز

نرم افزار حسابداری