• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

تجزیه سند

نرم افزار حسابداری

توسط تجزیه سند برعکس "ترکیب سند" میتوان یک سند را به چند سند تقسیم نمود. برای تجزیه اسناد به منوی "پرونده" رفته و از آنجا "تجزیه و ترکیب اسناد" و سپس "تجزیه سند" انتخاب شود.

بعد از باز شدن فرم مربوطه ابتدا وضعیت انتقال از طریق موارد پیشنهاد شده انتخاب گردد و پس از انتخاب سند مورد نظر لیست حساب ها نمایش داده میشود که میتوان با زدن تیک در کنار آنها، حسابهای دلخواه را انتخاب کرد. در پایین فرم سندی که قرار است به آن انتقال پیدا کند را انتخاب و در نهایت با زدن دکمه "انتقال حساب ها" در بالای فرم مربوطه، حسابهای انتخاب شده به سند جدید انتقال پیدا میکنند.

تجزیه سند

توجه شود که تجزیه اسناد قابل برگشت نیست پس بهتر است قبل از انجام هرگونه عملیات تجزیه اسناد از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

نرم افزار حسابداری