• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

تعیین اعتبار حساب ها

نرم افزار حسابداری

  • تعیین اعتبار حساب ها

هنگامی که برای هر حساب دلخواه مبلغ اعتبار بدهکاری یا بستانکاری تعیین می شود مانده ی حساب مربوطه حداکثر تا مبلغ مشخص شده قابل ثبت خواهد بود که البته در تنظیمات برنامه میتوان به صورت دلخواه تغییر داد.

بر اساس این قابلیت میتوان مانده حساب و مبلغ چکهای پاس نشده خود و هم چنین طرف حسابهای شرکت را کنترل کرد.

برای این منظور از تعیین اعتبار حساب ها استفاده می شود که در منوی "اطلاعات پایه" و سپس "تعریف حساب" و "تعیین اعتبار حساب ها" قرار دارد و دکمه "جدید" را زده و پس از انتخاب "روش جستجوی تعیین اعتبار حساب ها" که میتوان به صورت "همه حساب ها""،دامنه"و یا "انتخابی" باشد و وارد کردن مبلغ مورد نظر و زدن دکمه " ثبت" به حساب ها اعتبار داد.

تعیین اعتبار حساب

همچنین برای حذف اعتبارهای داده شده میتوان گزینه "حذف اعتبارها" در بالای جدول را زده و با انتخاب روش جست و جوی حذف اعتبار حساب ها، اعتبار حساب مورد نظر را حذف کرد.

 

نرم افزار حسابداری