• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

تسهیم هزینه های تولید

نرم افزار حسابداری

در این قسمت میتوان خطوط تولید و یا گروه هزینه های تولید را به صورت دلخواه و با دسته بندی های مناسب تعریف نمود و کلیه هزینه های موثر بر آن گروه یا خطوط تولید را دسته بندی و درصد یا مبلغ آن را مشخص نمود.

برای تعریف گروه های هزینه های تولید :

تسهیم هزینه

برای ایجاد گروه جدید هزینه بر روی "جدید" کلیک کرده، در این صورت به طور هوشمند یک شماره برای  شما تعریف می شود.

برای گروه، کد و نام و شرح گروه را به صورت دلخواه مشخص کنید.نرم افزار تولید

نوع تعریف گروه هزینه به دو صورت خاص تولید یا عمومی می باشد، که در صورت انتخاب تعریف عمومی، گروه هزینه را باید از بخش مراکز هزینه در قسمت اطلاعات پایه نرم افزار انتخاب نمایید.

  • مراکز عمومی (مراکز هزینه تعریف شده در بخش تعاریف حسابداری): که در این حالت میتوان هزینه هایی که در مراکز هزینه تعریف شده اند را به صورت مشترک با خطوط تولید در نظر گرفت و برای تسهیم عوامل هزینه ای به محصولات تولید شده حسابهای مختلف آن را انتخاب نمود.
  • مراکز هزینه خاص تولید(مراکز هزینه ویژه خطوط تولید) : که در این حالت هر گروه یا مرکز یا خط تولید تعریف شده فقط در قسمت تولید مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط در همین قسمت قابل مشاهده خواهند بود.
  • نرم افزار مالی

برای تعیین نوع محاسبه خود بر روی «نوع محاسبه» کلیک کرده که به صورت مبلغی و درصدی امکان پذیر میباشد. 

در اینجا دو گزینه فعال و غیر فعال مشاهده می نمایید. در صورتی که گروهی فعال باشد به صورت پیش فرض برای شما نمایش داده میشود. در صورتی که لازم بود گروهی از هزینه ها غیر فعال باشد میتوان در قسمت تنظیمات مشخص نمایید این گروه ها را از دسترسی تا زمانی که دوباره به آنها نیاز دارید خارج نمایید.

پس از وارد کردن اطلاعات بر روی "ثبت" کلیک کرده تا گروه مورد نظر ایجاد شود.

بعد از انجام عملیات ویرایش بر روی "ثبت ویرایش" کلیک نمایید تا اطلاعات ویرایش شده ثبت شود.

برای حذف گروه تعریف شده  بر روی دکمه "حذف" کلیک نمایید.

پس از انتخاب دوایر تولید هزینه های موثر بر آن دایره را تعریف کرده و اختصاص میدهیم. 

هزینه های تولید

با دابل کلیک کردن بر روی ردیف گروه مورد نظر یا کلیک کردن بر روی تعریف هزینه های گروه در سمت چپ ردیف وارد قسمت هزینه های گروه میشود.


برای تعریف هزینه های گروه بر روی "جدید" کلیک نمایید. در اینجا گروه مورد نظر خود را انتخاب نمایید. بر روی "ذره بین" گروه کلیک کرده و گروه مورد نظر را انتخاب کنید.

تولید پیشرفته

شرح هزینه و تاریخ را مشخص نمایید.


حال بر روی  تولید در ردیف کلیک کرده و نوع هزینه تولید را انتخاب کنید.

انواع هزینه

مابقی اطلاعات مانند کد حساب، نام حساب و مبلغ یا درصد نیز وارد شود.

لازم به ذکر است در این قسمت بی نهایت هزینه میتوان برای گروه مورد نظر تعریف کرد.

 

 

 

نرم افزار حسابداری