• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

معرفی مراکز هزینه

نرم افزار حسابداری

با استفاده از این امکان میتوان حسابهای مربوط به پروژه ها و شعب را به راحتی دسته بندی و امور حسابداری مربوط به آن را انجام داد. با توجه به توضیحات داده شده در قسمت "معرفی تفصیلی ثابت" همچنین میتوان برای حساب ها مرکز هزینه تعریف کرد.

برای این کار کافیست به منوی "اطلاعات پایه"، "معرفی مرکز هزینه" و سپس "تعریف گروه مرکز هزینه" رفته و با زدن دکمه "جدید" و وارد کردن کد و نام گروه مرکز هزینه مورد نظر را ساخت. برای تکمیل این فرایند کافیست بعد از نمایش نام گروه مرکز هزینه در پایین پنجره روی "ایجاد مرکز هزینه" کلیک کرد و حساب مرکز هزینه مورد نظر را ساخت.

مراکز هزینه

باید توجه نمود که بعد از اتمام ساخت مرکز هزینه، باید حتما بین حسابهای مرکز هزینه و مابقی حساب ها ارتباط ایجاد کرد. روی منوی "تعیین ارتباط با حساب ها" کلیک کرده و پس از زدن دکمه " جدید " و وارد کردن کد و نام مرکز هزینه و انتخاب روش جستجو و در آخر زدن دکمه "ثبت" این ارتباط ایجاد می شود.

نرم افزار حسابداری