• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
 • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
 • با ما تماس بگیرید

تغییرات نسخ

تغییرات نسخ

 

نسخه  9.4.1.35

 

حسابداری مالی:

 • بهبود عملکرد ارتباط سند حسابداری و تنخواه
 • بهبود عملکرد برگه دریافت در سند حسابداری
 • بهبود عملکرد فاکتور خرید از روی سند حسابداری
 • بهبود عملکرد لاگ در سند حسابداری هنگام حذف اسناد هوشمند

 

مدیریت نرم افزار:

 • رفع خطای توکن پس از تغییر سرور

 

بازرگانی:

 • درج پیغام خطای جدید در سامانه مودیان
 • بهبود عملکرد برگشت از فروش در سامانه مودیان
 • بهبود عملکرد ستون توضیحات در هزینه های ردیفی فاکتور

=========================================

نسخه  9.4.0.34

 

تولید:

 • رفع خطای چاپ فرمول ساخت

 

بازرگانی:

 • بروزرسانی سامانه مودیان با آخرین ویرایش
 • ایجاد توضیحات در سایر فاکتورها
 • ایجاد ارزش افزوده ردیفی در برگشت از فروش جهت سامانه مودیان
 • اصلاح برگشت از فروش و فاکتور ابطالی سامانه مودیان
 • کنترل فاکتورهای مغایرت دار در شرایط سرشکن
 • بهبود عملکرد هزینه ردیفی در فاکتورها
 • ایجاد عملکرد بک اسپیش در ستون تعداد و فی فاکتورها
 • ایجاد محدودیت وارد کردن فی در حواله
 • رفع خطای برگ پرداخت از فرم فاکتور

 

حسابداری مالی:

 • بهبود عملکرد درج و حذف ردیف در اسناد حسابداری
 • اصلاح تنظیمات شرح چک
 • رفع خطای ثبت چک گروهی
 • ایجاد تنظیمات چک تکراری در چکهای دریافتنی
 • بهبود عملکرد شرج دفتر چک در سند حسابداری
 • بهبود عملکرد جستجوی حسابها در صورت تنخواه
 • ایجاد ستونهای مرکز هزینه و تفصیلی ثابت در سند حسابداری
 • بهبود عملکرد بازنشانی فاکتور
 • بهبود عملکرد دسترسی ها در بازنشانی فاکتور
 • ایجاد اصلاح فرمول در محاسبه مجدد بهای تمام شده
 • اصلاح شرح آرتیکل در تسهیلات و اقساط در اسناد حسابداری
 • اصلاح ستون (نوع) در سند حسابداری تسهیلات در اسناد حسابداری
 •  

گزارشات:

 • ایجاد گزارش تجمیعی خرید و فروش
 • ایجاد گزارش فاکتور اداری با توضیحات
 • اصلاح گزارش حجم خرید
 • ارسال فیلتر مرور حسابها در چاپ

 

مدیریت نرم افزار:

 • همگام سازی زبان فارسی هنگام ساخت شرکت در پایگاه داده
 • بهبود کنترل اسناد هوشمند
 • بهبود عملکرد انتقال دوره مالی در اطلاعات سال گذشته
 • اصلاحات کلی خطاهای جزئی
 • ایجاد شابلون حسابها

=========================================

نسخه  9.3.2.33

 

مدیریت نرم افزار:

     ایجاد ماژول لجستیک فروش

 

لیزینگ:

 • ایجاد امکان بروزرسانی مجدد
 • ایجاد امکان جستجوی سطح 5 در دفتر تسهیلات
 • رفع خطای گزارش تسهیلات معوق

 

بازرگانی:

 • رفع خطای اصلاح موجودی و بهای تمام شده در تخفیفات خرید
 • اصلاح عملکرد برگشت از فروش در کاردکس
 • ایجاد ماژول سامانه مودیان
 • ایجاد درج شناسه کالا
 • تغییر الگوریتم واحد شمارش منطبق با سازمان امور مالیاتی
 • ایجاد تنظیمات نمایش مانده در فاکتورها
 • رفع خطای بازیابی حقوق و دستمزد
 • بهبود عملکرد دکمه هزینه ردیفی در فاکتور 
 • رفع خطای محاسباتی اصلاح موجودی و بهای تمام شده در رسید انبار

 

حسابداری مالی:

 • بهبود عملکرد صورت تنخواه گردان در صورت وجود سند
 • اصلاح عملکرد تنظیمات ویرایش شرح در اسناد هوشمند

 

تولیدی:

 • ایجاد گزارش حواله تولید پیشرفته
 • اصلاح عملکرد تنظیمات فرمول ساخت در تولید
 • تغییر الگوریتم واحد شمارش منطبق با سازمان امور مالیاتی
 • رفع خطای اصلاح موجودی و بهای تمام شده در تخفیفات خرید

 

انبارداری:

 • کنترل مضاعف در رسید و حواله 
 • کنترل مضاعف در فرم انتقال بین انبار
 • کنترل رسید انبار هنگام ثبت انتقال بین انبار 

 

گزارشات:

 • رفع وابستگی گزارش کارمزد حساب ها به مرکز هزینه (سطح 6)
 • اصلاح گزارش بهای تمام شده تولید پیشرفته و ارتباط با مراکز هزینه تولید درصدی
 • اصلاح محاسبات ارزش افزوده در معاملات فصلی
 • رفع خطای گزارش موجودی انبار

 

 =========================================

نسخه  9.2.1.32


حسابدرای بازرگانی (فاکتور و موجودی):


    ایجاد جستجوی پیشرفته (جستجوی ترکیبی) در نام حسابها و کالا در فرمهای خرید و فروش
    ایجاد تفکیک گزارش معاملات فصلی بر اساس رسمی و عادی  
    ایجاد امکان تهیه معاملات فصلی با ضریب دلخواه
    ایجادگزارش مغایرت مبلغ فاکتور و سند
    فعال کردن دکمه ثبت سند بعد از تایید
    ایجاد اصلاح موجودی در کاردکس (ویژه یک کالا) 
    اصلاح خطای محاسباتی لایفو ویژه
    اصلاح عمکرد تاریخ در تبدیل پیش فاکتور فروش به فروش
    اصلاح عمکرد فروش حجم بالا
    اصلاح خطای محاسباتی برگشت از فروش
    اصلاح اسناد حسابداری فروش حجم بالا
    اصلاح عملکرد نماینده در فروش حجم بالا
    کنترل فاکتورهای فروش حجم بالای دارای سند حسابداری
    بهبودفراخوانی تاریخ در موجودی اول دوره 
    بهبود عملکرد اصلاح موجودی و بهای تمام شده
    کنترل سند های تایید شده هنگام کنترل فاکتور

تولید و حسابداری بهای تمام شده: 


     ایجاد گزارشات جدید تولید شامل:

            - بهای تمام شده با احتساب هزینه های تبدل
            - بهای تمام شده بر اساس مواد مصرفی
            - بودجه تولید
    ایجاد کنترل سند حسابداری برای رسید تولید و تکمیل تولید پیشرفته 
    ایجاد گزارشات  بهای تمام شده تولید با جزئیات  
    ایجادگزارش مغایرت مبلغ فاکتور و سند
    ایجاد تنظیمات کنترلی فرمول ساخت 
    فعال کردن دکمه ثبت سند بعد از تایید
    ایجاد ارتباط  شماره فرمول در تولید عادی 
    بهبود عملکرد حذف در تولید پیشرفته
    بهبود فراخوانی اطلاعات ثبت شده در تولید پیشرفته 
    بهبود عملکرد رابط کاربری در تبدیل دستور تولید به رسید تولید
    رفع خطای اعشار در تولید پیشرفته 


انبار بازرگانی:


    ایجاد گزارش خلاف مانده در انبار 
    بهبود عملکرد نمایش کاردکس

انبار تولید:


    ایجاد گزارش مصرف استاندارد با جزئیات مختلف

 

حسابداری مالی:
    ایجاد ستون نوع در گردش حساب
    ایجاد گزارش خلاف ماهیت حسابها
    فعال کردن دکمه ثبت سند بعد از تایید
    بهبود عملکرد ارتباط صورت تنخواه با اسناد 
    اصلاح امضاء ذیل گزارش سند حسابداری 

 

مدیریت سهام:


    بهبود عملکرد مدیریت سهام و ارتباط با سنوات گذشته  

 

امنیت:


    بهبود عملکرد توکن
    ایجاد امکان ویرایش موبایل مدیرعامل 
    اصلاح عملکرد بازیابی اطلاعات با شرایط انتخابی حقوق و دستمزد
    کنترل مضاعف رمز ادمین در بازیابی اطلاعات


ارتباط با مشتریان:
    بهبود عملکرد پنجره ارتباط با مشتری


 ==================
=======================

نسخه 9.2.0.31
 
بهبود نمایش ترتیب در مرور کاردکس
اتصال کاردکس کالا به تنظیمات اعشار کالا
اصلاح  کانفیلیکت کد ماژول حقوق و دستمزد
ایجاد امکان ارسال پیامک در فاکتور فروش
ایجاد گزارشات چند جزئی اسناد حسابداری
ایجاد گزارش خلاف ماهیت 4 سطحی
بهبود عملکرد مشاهده فاکتور پس از تایید
اصلاح خطای عملکرد تسهیم حساب 
اصلاح خطای عملکرد تنخواه گردان 
ایجاد امکان ارسال پیامک در هنگام ورود کاربر
جلوگیری از بروزرسانی سند هوشمند فاکتورها پس از تایید یا ثبت سند 
کنترل مضاعف مدیریتی در حذف فاکتور هایی که سند حسابداری آنها تایید یا نهایی شده 
ایجاد امکان ارسال پیامک در فاکتور خرید 
نمایش اعشار با توجه به تنظیمات در کاردکس کالا
اصلاح عملکرد کپی سند در پرونده و جلوگیری از کپی اسناد هوشمند
اصلاح لودینگ سند هنگام درج ردیف
بهبود عملکرد گردش حساب 
اصلاح خطای انتقال موجودی در سال مالی موجود 
اصلاح خطای محاسبه تمام شده در اصلاح موجودی 
اصلاح خطای برگشت از فروش در کاردکس 
اصلاح خطای سند حسابداری برگشت از خرید 
افزودن لینک راهنما در فرم هزینه - نماینده - ارزش افزوده 
دریافت اطلاعات استفاده کنندگان بر روی سرور جهت کنترل ایجاد خطا بر روی توکن 
بهبود عملکرد تخفیف کلی در فاکتورهای ردیفی 
بهبود عملکرد محاسبه بهای تمام شده فایفو ویژه در فاکتورهای دارای تقدم و تأخر 

ایجاد کپی ردیف انتخابی در سند جاری (F5)
بهبود عملکرد تفصیلی ثابت در سند حسابداری
بهبود کنترل حذف اسناد حسابداری هوشمند

کنترل موبایل کاربران هنگام درج
اصلاح گزارش خلاصه سند و تطبیق با سال های کبیسه و بعد از کبیسه
بهبود بازنشانی فاکتور خرید و دکمه های هزینه و نماینده

 

=========================================

نسخه 9.2.0.30

 ایجاد محاسبه کارمزد برای حسابهای دلخواه با  لحاظ معافیت
 بهبود عملکرد تسهیم حساب (تقسیم سود)
 بهبود عملکرد صورت وضعیت / تنخواه
 بهبود کنترل ترتیب تاریخ در فاکتور ها و اسناد
 رفع خطای ایجاد چک جدید
 کنترل و ایجاد پیش نویس و تایید (سلسله مراتب) در صورت وضعیت / تنخواه 
 کنترل و ایجاد پیش نویس و تایید (سلسله مراتب) درتسهیم حساب (تقسیم سود)
 بهبود کنترل عملکرد توکن در نسخه های تحت وب

=========================================

نسخه 9.2.0.29

ارتقا عملکرد گردش حساب و ترکیب با تفصیلی ثابت و مرکز هزینه
ایجاد ماژول تسهیم حساب و تقسیم سود
ساخت گزارش مانده کالا بر اساس سریال کالا
ایجاد ماژول حقوق و دستمزد جامع با لیست بیمه و مالیات حقوق
اصلاح خطای کنترل مجوز توکن هنگام ورود
ایجاد ستون نوع سند در سند حسابداری و گزارشات جهت کنترل اسناد
ایجاد راهنمای فرمها و هدایت به صفحه راهنما 
ایجاد ماژول ثبت گروهی و تنخواه گردان
ایجاد گزارش فاکتور اداری 2 صفحه ای
رفع خطای اصلاح موجودی در محصولات نهایی

==============================================================
نسخه 9.1.5.28


بهبود عملکرد دوره مالی
اصلاح کنترل تاریخ خارج از دوره مالی در تولید پیشرفته
اصلاح عملکرد فیلتر مبلغ در گردش حساب
ایجاد گزارش بارکد کالا
اصلاح خطای ویرایش کد تفصیلی ثابت
اصلاح خطاهای ثبت سریال کالا در فاکتور
اصلاح عملکرد ارز در فاکتور خرید 
اصلاح خطای انتخاب و ثبت فاکتور فروش از سند حسابداری 
اصلاح خطای درج ردیف در پیش فاکتور فروش
بهبود عملکرد ارسال و دریافت اطلاعات
بهبود عملکرد اصلاح بهای تمام شده و مرتب سازی فاکتور

===================================================================
نسخه 9.1.5.27


ایجاد بارکد خوان و تنظیمات پیشرفته آن
ایجاد امکان ثبت چک گروهی و تفکیکی
ارتباط چک های دریافتی و پرداختی با فاکتورهای خرید و فروش
ارتباط دریافت و پرداخت و نقدی  با فاکتورهای خرید و فروش
ایجاد عملیات تصفیه نقدی و چک فاکتور
ایجاد تنظیمات کنترلی فاکتورهای تصفیه شده و دارای چک
ایجاد تنظیمات کنترلی چک های دارای فاکتور 
ایجاد دکمه تراز کردن سند 
اعلام پیام موفقیت در پشتیبانی
اصلاح  خطا  در معاملات فصلی
ایجاد کنترل های مضاعف در پشتیبانی و بازیابی اطلاعات
اصلاح کنترل سال مالی در اسناد و فاکتور ها
اصلاح تنظیمات اعشار در رسید تولید عادی
ایجاد امکان سند پیش نویس و نهایی
=======================================================================
نسخه 9.1.5.26


شناسایی ویژه سود و زیان برگشت از خرید
شناسایی ویژه سود و زیان برگشت از فروش
ساخت گزارشات سفارشی آماری ویژه درخواست کنندگان
رفع خطای دکمه جدید در فاکتورها از سند حسابداری
ایجاد پایگاه اطلاعاتی دارایی استان و شهرستان جهت معاملات فصلی
ایجاد دکمه ثبت نهایی برای انتقال بین انبار
ایجاد عملیات حسابداری پیشرفته برای فروش کالا
رفع خطای ارزش افزوده ردیفی در ثبت سند فاکتور خرید
کنترل مضاعف محاسباتی اصلاح موجودی در فاکتورهای نامرتب
بهبود رابط کاربری در اصلاح موجودی
رفع خطای ردیف اضافی در برگشت از خرید
ایجاد نام ثبت کننده و ویرایش کننده اسناد و فاکتورها
=========================================================================
نسخه 9.1.4.25


ایجاد تنظیمات کنترلی فی و تعداد در فروش سریع
ایجاد امکان تغییر تعداد و فی در فروش سریع
تعریف کنترل اشتراک در تنظیمات فروش سریع
ایجاد فرایند پروسه بازرگانی با دکمه های کنترلی تایید فاکتور
ایجاد فرایند پروسه تولید با دکمه های کنترلی تایید فاکتور
ایجاد ثبت نهایی فاکتورهای ثبت شده (بازرگانی و تولیدی)
ایجاد تفکیک فاکتورهای دارای ارزش افزوده (رسمی) و فاقد ارزش افزوده (عادی) هنگام ثبت فاکتور
ایجاد امکان تصفیه فاکتور
رفع خطای لودینگ سفارش فروش
ایجاد امکان ردیابی کاربر ثبت کننده در فرم های بازرگانی و تولیدی
ایجاد امکان ردیابی کاربر ویرایش کننده در فرم های بازرگانی و تولیدی
تعریف تنظیمات اعشار برای گزارشات کنترل فروش
ایجاد کنترل کاربران هنگام بروزرسانی نرم افزار 
بهبود کنترل گردش حساب در اصلاح موجودی
ایجاد گزارشات جدید فرمی با فیلتر های مختلف و 5 واحد شمارش
اصلاح نمایش فاکتورهای فروش سریع در فهرست فاکتورها
برطرف کردن خطای مسدود شدن توکن در پیام های آن
ایجاد تنظیمات اعشاری در واحد شمارش 
بهبود تعریف ارز هنگام تعریف شرکت
ترجمه خطای کد کالای تکراری به فارسی
بهبود عملکرد معاملات فصلی در فایل دارایی (ارزی و ریالی)
اصلاح محاسبه نمایشی جمع فاکتور در فاکتور خرید
ایجاد گزارش پیش فاکتور تعدادی
ایجاد امکان درج توضیحات در پیش فاکتور فروش
انجام تغییرات نمایشی هنگام تعریف دسته چک
اصلاح خطای دسترسی دکمه تبدیل پیش فاکتور به سفارش فروش در پیش فاکتور فروش
اصلاح تنظیمات شرح اتوماتیک فاکتور خرید

=========================================================================
نسخه 9.1.4.24


تغییر نام روش برآورد موجودی
فارسی کردن پیغام خطای قفل هنگام رجیستر نبودن
رفع خطای ثبت چک دریافتی هنگام تغییر تنظیمات
ایجاد امکان تغییر در تنظیمات برای کاربران عادی
انطباق حساسیت تقویم نرم افزار با تقویم ویندوز7
اصلاح ایجاد مواد در فرمول ساخت
بروزرسانی فایل راهنمای برنامه
========================================================================
نسخه 9.1.4.23


ایجاد تنظیمات فی خرید و فروش در فرم های مربوطه
ایجاد فایل معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی
ایجاد تنظیمات اختصاصی ویژه کاربران و گروه های کاربری
غیر فعال کردن امکانات جدید برای کلیه کاربران به غیر از ادمین
تغییر گزارش چاپی معاملات فصلی
رفع خطای محاسباتی در نمایش جمع کل در فاکتورها
رفع خطای جستجوی تفصیلی ثابت در صدور سند
اصلاح عملکرد سند حسابداری انتقال انبار (صدور سند واحد)
بهبود اتصالات و مدیریت نوسانات شبکه ای در ارتباط با توکن
کنترل اسناد حسابداری موجودی ها هنگام اصلاح موجودی و کاردکس

=========================================================================
نسخه 9.1.4.22


رفع خطا نمایش محاسبات فاکتور خرید
اصلاح گزارش فاکتور رسمی فروش با تخفیفات ردیفی
ایجاد تخفیف نهایی در فاکتور های رسمی
رفع خطای ارتباط سند حسابداری با فاکتور فروش
رفع خطای جستجوی مبالغ در حستجو و پردازش
ایجاد گردش تفصیلی ثابت و مرکز هزینه با ترتیب های انتخابی
رفع خطای نمایش منوی صدور سند در نسخه قبل
تغییر گردش سند حسابداری با توجه به ردیف های سند
رفع خطای عدم نمایش گزارش فاکتور از فاکتورها
ایجاد تنظیمات اعشار برای ارزش افزوده
رفع خطای سند حسابداری انتقال بین انبارها
ایجاد UX در ویرایش کالا
ایجاد تنظیمات اعلانات با تاریخ دلخواه
تعیین مسیر پیش فرض پشتیبان
ایجاد ثبت نهایی سند به صورت اتوماتیک
ایجاد فیلترهای تراز آزمایشی در گزارشات
اصلاح گزارش و عملکرد انبار گردانی در فرم
ایجاد اعشار در فرمول ساخت
ایجاد جستجوی حروف عربی و فارسی در کلیه فرم ها
رفع خطای چاپ در مرور حساب ها
یکی کردن جستجوی نام کد حساب در گردش حساب
==========================================================================
نسخه 9.1.4.21


تعریف سایر دکمه های تخصصی دسترسی برای کلیه منوها
امکان درج ردیف سند بین اسناد ثبت شده
=========================================================================
نسخه 9.1.4.20


تعریف دسترسی پیشرفته و نخصصی در حد ستون و دکمه ها
رفع خطای بهام تمام شده در رسید تولید پیشرفته
=========================================================================
نسخه 9.1.3.19


بهبود ترتیب ردیف  اسناد حسابداری در گزارش سند 4 سطحی 
رفع خطای انتقال موجودی به دوره جدید
رفع خطای دسترسی ها در نسخه 9.1.3.18
رفع خطای دسترسی ها در نسخه 9.1.3.18
رفع خطای موجودی در تولید پیشرفته  و رسید تولید
آنلابن کردن حذف ردیفی فرم های موجودی در کاردکس کالا
==========================================================================
نسخه 9.1.3.18


اصلاح عملکرد دکمه قبلی و بعدی در فرم ها 
اصلاح خطای جلوگیری تاریخ خارج از دوره مالی
اصلاح عمل دکمه حذف در تولید پیشرفته
رفع خطای تسیهم هزینه در سند حسابداری
اصلاح خطای ورود کاربران هنگام کار با دوره مالی
اصلاح خطای بازشدن تاریخچه ارزی 
بهبود رابطه کاربران با دوره های مالی 
امکان ثبت درصد سهام تا 3 رقم اعشار 
سورتینگ دوره های مالی هنگام ورود به آخرین دوره مالی
نمایش و مخفی کردن دائمی ستون های سند حسابداری
==========================================================================
نسخه 9.1.3.17


اصلاح دوره های مالی و شرکتها ـ اجرای تحت وب 
بهینه سازی مسیر اتصال هنگام اجرای تحت وب
گزارش سند حسابداری (دوجزئی و 6 سطحی)
ایجاد گزارش معاملات فصلی پیشرفته و تخصصی
بهینه سازی تغییر دوره مالی بدون خروج از نرم افزار
بهینه سازی کاربری فرم ها و تمرکز بر اطلاعات فرم ها
بهینه سازی  فیلترهای جستجو و پردازش سند حسابداری
بهینه سازی انتقال موجودی  به سال بعد با احتساب سریال کالا
==========================================================================
نسخه 9.1.3.16


ایجاد تاریخ انقضا (گارانتی) و سریال کالا 
اطلاع رسانی همگام
نمایش صحیح اطلاعات تکمیلی در فاکتور رسمی
ساخت گزارشات دریافت و پرداخت  براساس تفصیلی ثابت
ایجاد محاسبه فی از روی مبلغ در فاکتورها
=========================================================================
نسخه 9.1.3.15


رفع خطای نمایش کالا در فاکتور خرید
ایجاد ماژول جدید تولید پیشرفته
ساخت تعداد 5137 گزارش جدید بازرگانی
دسته بندی گزارشات بازرگانی با فیلترهای مختلف
ایجاد تنظیمات اختیاری چاپ فرم ها
کنترل امنیتی مضاعف در بازیابی اطلاعات
ایجاد تنظیمات راه اندازی مجدد شبکه هنگام بروز اشکال
رفع خطای تاریخ فارسی در ویندوز 7 برای دفاتر قانونی
بهینه سازی و کنترل مضاعف تفصیلی ثابت در فاکتور فروش
جلوگیری صدور سند اتوماتیک با مبالغ صفر
برداشتن دکمه (حذف یک ردیف) در فرم ها
اصلاح گزارشات برای تاریخ های میلادی
رفع خطای ثبت موجودی اول دوره در تاریخ های مختلف
بهینه سازی اسکریپت تنظیمات
رفع خطای محاسبه ارزش افزوده ردیفی
رفع خطای نمایش محصول در فرمول ساخت
نمایش تفصیلی ثابت و مرکز هزینه در فاکتورها

==========================================================================
نسخه 9.1.2.14

ایجاد ماژول جدید تولید پیشرفته
ساخت تعداد 5137 گزارش جدید بازرگانی
دسته بندی گزارشات بازرگانی با فیلترهای مختلف
ایجاد تنظیمات اختیاری چاپ فرم ها
کنترل امنیتی مضاعف در بازیابی اطلاعات
ایجاد تنظیمات راه اندازی مجدد شبکه هنگام بروز اشکال
رفع خطای تاریخ فارسی در ویندوز 7 برای دفاتر قانونی
بهینه سازی و کنترل مضاعف تفصیلی ثابت در فاکتور فروش
جلوگیری صدور سند اتوماتیک با مبالغ صفر
برداشتن دکمه (حذف یک ردیف) در فرمها
اصلاح گزارشات برای تاریخهای میلادی
رفع خطای ثبت موجودی اول دوره در تاریخهای مختلف
بهینه سازی اسکریپت تنظیمات
===========================================================================
نسخه 9.1.2.13


رفع خطای موجودی منفی
رفع خطای چاپ فروش سریع
افزایش سرعت محاسبه دفتر روزنامه و کل
رفع خطای ثبت اطلاعات در جستجوی اطلاعات تکمیلی
==========================================================================
نسخه 9.1.2.12


رفع خطا در تعریف کالا

==========================================================================
نسخه 9.1.2.11


ایجاد تنظیمات اعشار برای کالا و اسناد حسابداری
بهبود ثبت حسابداری سرشکن هزینه های خرید کالا 
تنظیمات بهای تمام شده کالا به تفکیک انبار و کالا
تغییر شرح چک در سند حسابداری
بهبود ثبت ارزش افزوده فاکتور خرید
اصلاح محاسبه مانده در گزاشات تفصیلی ثابت به تفکیک صفحه
=========================================================================
نسخه 9.1.2.10


بهبود فیلترهای دفتر چک و آنلاین کردن آن
اصلاح لود شماره اسناد و فاکتورها
اصلاح گزارش مبلغ فاکتور در مرور فاکتورها
امکان تغییر نام شرکت در نرم افزار
حذف آیکون خروجی ها در نرم افزار
کنترل مضاعف حذف حسابهای در تفصیلی ثابت و مرکز هزینه
ایجاد گزارش حواله انبار با قیمت تمام شده
نمایش تفصیلی ثابت و مرکز هزینه در فرمهای بازرگانی
ساخت گزارش جامع کنترل فروش

=========================================================================
نسخه 9.1.2.9


تعریف کلیدهای میانبر نرم افزار 
بهبود خروجی های گزارشات و طراحی ها
پردازش آخرین شماره اسناد و فاکتورها
رفع خطای دکمه جدید در فرمول ساخت
ساخت امکان پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته
ساخت جامع گزارش گردش کالا
ساخت گزارشات مدیریتی فروش 
==========================================================================
نسخه 9.1.2.8


پردازش آخرین سند صادره هنگام بازکردن سند
اصلاح خطای رسید تولید نهایی
کنترل سند هوشمند در تعریف انبار
ایجاد امکان نمایش طرف حساب در کاردکس کالا
=========================================================================
نسخه 9.1.2.7


بهبود فیلترهای گزارشات تراز آزمایشی و مرور حساب ها
اضافه کردن سند خدمات به طور هوشمند در فرم های بازرگانی
بهبود عملکرد تغییرات در فرم موجودی اول دوره
بهبود فیلتر تاریخ در عملیات چک
هوشمند شدن انتقال انبار به انبار و ایجاد تنظیمات مربوطه
ایجاد گزارشات مدیریتی تفصیلی ثابت در سطح تراز آزمایشی
بهبود گرافیک کلیه فرم ها
=========================================================================
نسخه 9.1.2.6


ایجاد تنظیمات رسید تولید
کنترل مضاعف فرمول ساخت تولید
ایجاد امکان سنجی تولید ریالی (قیمت گذاری)
تنظیمات گزارش فاکتورها و چک
هوشمند کردن گزارشات چک و فاکتورها بر اساس تفصیلی و تفصیلی ثابت
بهبود ثبت هزینه ها و ارزش افزوده ردیفی فاکتور فروش
بهبود کنترل دسترسی های دکمه های دسکتاپ به کاربران
بهبود تاریخ گزارش امکان سنجی تولید ریالی (قیمت گذاری)
==========================================================================
نسخه 9.1.2.5


بهبود ثبت ارزش افزوده ردیفی در فاکتور فروش 
کنترل هوشمند و مضاعف حذف حسابها
بهبود جمع فاکتور و سرشکن فاکتور خرید
بهبود ثبت ردیفی ارزش افزوده خرید 
بهبود عملکرد هزینه ها در فاکتور خرید 
کنترل حسابها در تخصیص هزینه های ردیفی
کنترل حسابها در تخصیص هزینه نماینده ردیفی  
ایجاد گزارش فاکتورهای دارای تفصیلی ثابت
کنترل هوشمند و مضاعف انبارها
کنترل مضاعف حذف کالاهای دارای فرمول ساخت
برطرف شدن باگ کنترل موجودی منفی
اصلاح تفاوت حروف فارسی در جستجوی کالا
کدینگ تنظیمات نرم افزار
اصلاح فیلتر تاریخ گردش حسابهای تفصیلی ثابت
برطرف کردن باگ گزارشات اطلاعات پایه انبار و کالا
=========================================================================
نسخه 9.1.2.4


بهبود ثبت ارزش افزوده ردیفی در فاکتور فروش 
کنترل هوشمند و مضاعف حذف حساب ها
بهبود جمع فاکتور و سرشکن فاکتور خرید
بهبود ثبت ردیفی ارزش افزوده خرید 
بهبود عملکرد هزینه ها در فاکتور خرید 
کنترل حسابها در تخصیص هزینه های ردیفی
کنترل حسابها در تخصیص هزینه نماینده ردیفی  
ایجاد گزارش فاکتورهای دارای تفصیلی ثابت
کنترل هوشمند و مضاعف انبارها
کنترل مضاعف حذف کالاهای دارای فرمول ساخت
برطرف شدن باگ کنترل موجودی منفی
اصلاح تفاوت حروف فارسی در جستجوی کالا
کدینگ تنظیمات نرم افزار
اصلاح فیلتر تاریخ گردش حسابهای تفصیلی ثابت
برطرف کردن باگ گزارشات اطلاعات پایه انبار و کالا
==========================================================================
نسخه 9.1.2.3


ایجاد گزارش امکان سنجی تولید (تعدادی) 
ایجاد مشاهده تفصیلی ثابت در فاکتورها
اضافه کردن ضریب مواد در فرمول ساخت
بهبود مرور چک ها 
بهبود مرور نماینده های فاکتور  

=========================================================================
نسخه 9.1.2.2


کنترل واحدهای شمارش
آنلاین شدن فیلتر انبار در کاردکس
بهبود برگشت از خرید 
گزارش فاکتورهای فاقد سند 
بهبود مرور حساب ها 
امکان درج فی با اعشار در فاکتورها
بهبود اعلانات
کنترل مضاعف حذف کالا و حساب
=========================================================================
نسخه 9.1.2.1


مرور پیشرفته حساب ها (ماژول جدید)
گزارش های جدید فاکتور رسمی
ویرایش تم برنامه
=========================================================================
نسخه 9.1.2.0


کنترل زیرساخت های دوره مالی
بهبود رسید در جریان تولید
بهبود نمایش اسناد حسابداری
بهبود سرعت دفاتر کل و روزنامه
بهبود سرعت خلاصه سند
بهبود کنترل کالا
بهبود خصوصیات کالا
بهبود کاردکس کالا
بهبود ارتباط واحدهای پولی با حساب ها
بهبود دسترسی گزارشات
بهبود فاکتورها
بهبود انتقال بین انبارها
ایجاد امکانات پیشرفته تسهیلات (خرید و فروش اقساطی)

=========================================================================
نسخه 9.1.1.3


گزارش فاکتور رسمی جدید
بهبود گزارش فاکتور رسمی
بهبود ثبت فاکتورها
=========================================================================
نسخه 9.1.1.2


بهبود عملکرد توکن
بهبود گزارشات فاکتور خرید و فروش
=========================================================================
نسخه 9.1.1.1


کنترل انتقال موجودی به دوره های بعد
گزارش تفصیلی ثابت پیشرفته
گزارش مرکز هزینه پیشرفته
بهبود فیلترهای تفصیلی ثابت
کنترل بازه سال مالی
بهبود مدیریت تراز آزمایشی

=========================================================================
نسخه 9.1.1.0


بهبود عملکرد فروش سریع
تراز آزمایشی پیشرفته
تراز آزمایشی با فیلترهای پیشرفته (ماژول جدید)
امکان خرید ماژول بصورت آنلاین
امکان خرید شرکت بصورت آنلاین
کنترل ارتباط سند حسابداری با فاکتورها

=========================================================================
نسخه 9.1.0.20


بهبود برگشت از خرید و سود و زیان برگشت از خرید
افزایش کنترل های فروش سریع
اصلاح گزارشات فاکتور
بهبود فیلتر تفصیلی های ثابت
کنترل امنیت توکن و نرم افزار هنگام اتصال به اینترنت
افزایش فیلدهای کنترلی کالا
=========================================================================
نسخه 9.1.0.19


کنترل لحظه ای گردش کالا
کنترل عملکرد سند حسابداری رسید تولیدنهایی
بهبود ارتباط سند حسابداری و فاکتورها
روش برآورد موجودی در زمان ثبت استاندارد 8 حسابداری
بهبود ارتباط شبکه با شماره فاکتور،
اصلاح ارتباط گزارش فروش سریع (حجم بالا)
بهبود فیلتر گزارش موجودی ها
گزارشات فروش جدید

=========================================================================
نسخه 9.1.0.18


بهبود عملکرد صفحه کلید در صفحه ارزش افزوده
=========================================================================
نسخه 9.1.0.17


کنترل مرکزی Token
گزارش پیشرفته دفتر روزنامه و کل با تاریخ اسناد
گزارش پیشرفته دفتر روزنامه و کل با تاریخ ثابت
امکان حذف عکس های شرکت و کنترل حجم عکسها
بهبود برگشت از فروش برای کالاهایی که سابقه فروش نداشته اند
بهبود عملکرد سند هوشمند خرید
بهبود محاسبات قیمت تمام شده
بهبود گزارش سندهای حسابداری
بهبود فیلترها و کنترل گردش چک ها
=========================================================================
نسخه 9.1.0.16


بهبود فیلترها و کنترل گردش چک ها
گزارش پیشرفته دفتر روزنامه و کل با تاریخ اسناد
گزارش پیشرفته دفتر روزنامه و کل با تاریخ ثابت
امکان حذف عکس های شرکت و کنترل حجم عکسها
بهبود برگشت از فروش برای کالاهایی که سابقه فروش نداشته اند
بهبود عملکرد سند هوشمند خرید
بهبود محاسبات قیمت تمام شده
بهبود گزارش سندهای حسابداری
=========================================================================
نسخه 9.1.0.15


بهبود برگشت از فروش

=========================================================================
نسخه 9.1.0.13


بهبود فیلترهای گزارش گردش
=========================================================================
نسخه 9.1.0.12


اصلاح گزارش گردش حساب، بهبود چاپ در بعضی صفحات
=========================================================================
نسخه 9.1.0.11


بهبود بروزرسانی در شبکه
=========================================================================
نسخه 9.1.0.10


بهبود فرم های بازرگانی
کنترل رفتار سندهای هوشمند
=========================================================================
نسخه 9.1.0.9


اصلاح گزارشات گردش
اصلاح فاکتورهای چند ردیفی
=========================================================================
نسخه 9.1.0.8


اصلاح گزارشات راس گیری، گردش، چک
اصلاح تعداد اعشار در گزارشات خرید و فروش
گزارشات جدید فاکتور فروش
اصلاح برگشت از فروش و خرید
==========================================================================
نسخه 9.1.0.7


اصلاح همزماني شماره ها و کدينگ حساب ها
=========================================================================
نسخه 9.1.0.6


اصلاح ایجاد مرکز کنترل
=========================================================================
نسخه 9.1.0.5


بهبود ثبت سند، گزارشات جدید انبار، اصلاح پشتیبانی
==========================================================================
نسخه 9.1.0.4


رفع باگ، امکانات جديد، گزارشات جديد
==========================================================================
نسخه 9.1.0.3


ارتباط ها، فروشنده
اطلاعات تکميلي تفصيلي ثابت
قابليت معکوس شدن به ازاي هر واحد شمارش
جستجوي پيشرفته
اصلاح في تمام شده در رسيد درجريان و برگشت از خريد
اضافه شدن ميانگين موزون و 400 گزارش جديد