• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

معرفی سهامداران و اعضا

نرم افزار حسابداری

روش دیگر علاوه بر مراحل ایجاد شرکت (که قبلا توضیح داده شده) برای معرفی سهامداران و اعضای هیئت مدیره رفتن به منوی "اطلاعات پایه" و انتخاب "معرفی سهامداران و اعضاء" و وارد کردن اطلاعات مورد نظر و در آخر زدن دکمه "ثبت" میباشد.

با خارج شدن یکی از اعضا با رفتن روی ردیف نام عضو، دکمه "خروج سهامدار" و اگر دوباره همان سهامدار خارج شده به مجموعه وارد شد با انتخاب نامش در جدول پایین فرم دکمه "ورود مجدد سهامدار" به منظور ورود دوباره سهامدار زده شود.

سهامداران

در ادامه توضیحات معرفی سهامداران، با جابجایی بین منوهای سمت راست پنجره میتوان اعضای هیئت مدیره و بازرسان را نیز همانند سهامداران تعریف کرد.

این قابلیت ویژه برای تهیه قانونی و صورتهای مالی شرکت کاربرد دارد و وارد کردن اطلاعات درخواستی آن، الزامی است.

سهامدار

 

نرم افزار حسابداری