• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

چارت کالاها

نرم افزار حسابداری

 

میتوان برای دیدن کدینگ کالاها به صورت نمودار درختی نیز به منوی "اطلاعات پایه" و سپس "معرفی کالا" و "چارت کالاها" رفته و تمامی کالاها را به صورت یکجا مشاهده کرد. لازم به ذکر است به منظور تسهیل عملیات در این چارت با زدن دکمه "ویرایش" امکان ویرایش کالاها نیز فراهم شده است.

بعد از عملیات ویرایش یا حذف یا اضافه کردن کالا به منظور بازسازی چارت کالاها گزینه ی "تازه کردن" در بالای پنجره زده شود.

چارت کالا

با جابجایی روی هر کدام از گزینه های قسمت دوم سمت راست جدول "نمایش گروه اصلی کالا به همراه زیر سطوح"، "نمایش گروه فرعی کالا به همراه زیر سطوح" و ... میتوان نحوه مشاهده چارت کالا ها را بر اساس نیاز تغییر داد. با رفتن روی هر کالایی میتوان اطلاعات اجمالی آن کالا را در سمت راست پنجره ملاحظه کرد.

 

نرم افزار حسابداری