• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

نرم افزار حسابداری تولیدی- شرکتی

از اساسی ترین موضوعات در فعالیت های روزمره صنایع تولیدی استفاده از مفاهیم بنیادی برنامه ریزی تولید است. برنامه ریزی تولید نقش بسزایی در تعیین تقاضای اصلی مشتریان، کاهش هزینه های ثابت و جاری و تدارک مواد اولیه واحدهای تولیدی دارد.

همچنین با محاسبه سریع و ساده معادل آحاد تکمیل شده در خط تولید میتوان ارزیابی مناسب و دقیقی از بهای تمام شده کالای ساخته شده به دست آورد.

محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده (بهای ساخت یک واحد محصول) برای شرکت های تولیدی همانقدر حیاتی و ضروری است که نوشیدن آب برای تداوم حیات انسان لازم و ضروری است. به بیان دیگر با محاسبه دقیق بهای تمام شده کالای ساخته شده ابتدا میتوان قیمت فروش دقیقی را با حاشیه سود مورد نظر برای محصول تولید شده در نظر گرفت و چنانچه قیمت فروش معین شده قابل رقابت با بازار مشابه نبود میتوان با اندازه گیری صحیح عوامل موثر بر بهای تمام شده محصول مانند مواد و یا دستمزد و یا سربار (هزینه های تبدیل) و تعیین سهم هرکدام از این عوامل گلوگاه های خطوط تولید را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام نمود.

در این ماژول استفاده کنندگان میتوانند از هنگام دریافت سفارش تولید (که میتواند از سوی مشتری بیرونی باشد و بر مبنای سفارش کار و یا مطابق با برنامه روزانه تولید باشد) سفارش تولید را توسط مسئول مربوطه ثبت و پس از تایید به واحد مربوطه ارسال نمود. همچنین استفاده کنندگان میتوانند تاریخ سررسید سفارش (یا به عبارت دیگر تاریخ تحویل سفارش) را جهت کنترل و زمانبندی تولید محصول در سفارش تولید ثبت نمایند.

در این مرحله میتوان نام مسئول سفارش را جهت محاسبه پورسانت و یا سایر محاسبات مورد نظر درج نمود.

 

نرم افزار تولیدی

 

بر روی سفارش تولید ثبت و یا تایید شده میتوان دستور تولید صادر نمود و صادر کننده دستور مشخص نماید که محصول یا محصولات مورد نظر میبایست در کدام خط به تولید برسد و تعداد مشخص شده در دستور حداکثر تا چه تاریخی میبایست تولید شوند. همینطور مانند سفارش نیز میتوان نام صادر کننده دستور را به منظور محاسبات بهره وری و پاداش و پورسانت وارد نمود.

پس از ثبت دستور تولید رسید مربوطه را میتوان به منظور صدور حواله مواد صادر نمود. در فرم رسید تولید (حواله مواد) میتوان مراکز هزینه را نیز به تفکیک مشخص نمود. برای مثال از یک دستگاه به تعداد 3 دستگاه در کارخانه وجود دارد و عوامل تولید مختلفی بر روی آن دستگاه ها کار میکنند. در این بخش میتوان مشخص کرد که از دستور تولید صادر شده به تفکیک در هر مرکز هزینه چه میزان تولید خواهد شد و حداکثر تا چه تاریخی تعداد در نظر گرفته شده میبایست به اتمام برسد. علاوه بر مشخص نمودن مراکز هزینه تولید در این قسمت میتوان نام عوامل تولید که در هر مرکز مشغول فعالیت هستند را جهت محاسبه بهره وری تولید و یا پاداش به تفکیک کارگران درج نمود. هنگام صدور رسید تولید حواله مواد به صورت اتوماتیک صادر شده و همچنین بهای ساخت محصول بر اساس فرمول مصرف استاندارد تعریف شده مواد به روش دائمی موجودی کالا مطابق با استاندارد حسابداری موجودی کالا بر اساس روش انتخاب شده محاسبه موجودی (فایفو، میانگین موزون و ...) در اسناد حسابداری محاسبه و سند حسابداری آن را به صورت هوشمند صادر مینماید و همزمان هم موجودی ریالی و هم موجودی تعدادی آن را از انبار خارج و در اسناد حسابداری ثبت خواهد نمود.

تولیدی روش دائمی

 

سفاش تولید

 

رسید تولید

 

همچنین استفاده کنندگان میتوانند هنگامی که فرایند تولید محصول به اتمام رسید با صدور فرم مربوطه عملیات تولید محصول را به پایان رسانده و محصول تولید شده را به انبار وارد نمایند.

همینطور استفاده کنندگان میتوانند هزینه های تبدیل (دستمزد و سربار) به تفکیک سرفصل انواع هزینه را بر اساس درصد و یا مبلغ و یا نرخ جذبی به صورت هوشمند در کاردکس محصول هنگام ورود به انبار محاسبه و تسهیم نمایند. در کلیه این مراحل سند حسابداری مربوطه به صورت اتوماتیک صادر خواهد شد و تعداد محصول بر اساس مبلغ ریالی تسهیم شده در انبار نیز برابر با سند حسابداری مربوطه خواهد بود.

تکمیل تولید

 

با استفاده از این ماژول استفاده کنندگان میتوانند همزمان هم بهای تمام شده تولید انبوه را محاسبه و ثبت نمایند و هم بهای تمام شده تولیدات مبتنی بر سفارش کار خود را محاسبه و شناسایی نمایند حتی برای آن دسته از شرکت ها که به صورت اجرتی فعالیت میکنند و مواد ویژه تولید را به صورت امانی از کارفرما دریافت میکنند نیز این قابلیت وجود خواهد داشت که به صورت اتوماتیک موجودی مواد امانی خود را وارد حسابها و انبار خود نمایند و با تکمیل تولید آن را از انبار خارج و در حسابهای مورد نظر و دلخواه خود ثبت نمایند.

به طور خلاصه با استفاده از این ماژول استفاده کنندگان میتوانند از مرحله سفارش تا صدور حواله مواد جهت تولید و نیز ورود محصول به انبار (اتمام تولید) را به صورت اتوماتیک و توسط نرم افزار با روش دائمی حسابداری موجودی کالا انجام دهند و نیز هزینه های دستمزد و سربار را بر معادل آحاد محصول تکمیل شده به صورت اتوماتیک تسهیم و محاسبه نمایند و همزمان در تمام این مراحل اسناد حسابداری موجودی مواد و کالای درجریان ساخت و نیز کالای ساخته شده آن را به صورت هوشمند صادر نمایند. همچنین در تمام مراحل میتوان به منظور محاسبه پورسانت و یا پاداش بهره وری و یا ضریب تیراژ تولید نام افراد و کارگران دست اندر کار هر مرحله از تولید را به تفکیک درج و گزارش آن را دریافت نمود.

همچنین علاوه بر کنترل فرجه تولید هر سفارش و مقایسه با نمودار زمانی و یا قرارداد تولید میتوان گزارش دقیقی از اینکه از هر سفارش چه میزان باقیمانده و یا در کدام مرحله تولید قرار دارد، تهیه نمود.

به عبارت دیگر میتوان تمام مراحل تولید (از ثبت سفارش تولید تا اتمام تولید) را مدیریت و برنامه ریزی نمود. به صورتی که میتوان مشاهده نمود که سفارش تولید دریافت شده چه میزان بوده و از این میزان در هر کدام از خطوط تولید چه مقدار به تولید نهایی (محصول) تبدیل شده است و مابقی سفارش های مشتری در چه مرحله ای میباشد و یا چه مقدار از سفارش دریافتی مشتری هنوز به خط تولید ارسال نشده است. با توجه به تاریخ های سررسید در هر مرحله میتوان برنامه ریزی متناسب با آن را انجام داد.

 علاوه بر این ها همچنان میتوان گزارش بودجه تولید برای هر محصول را بر اساس فرمول ساخت های متفاوت و یا بر اساس قرارداد به همراه هزینه های تولید مشخص نمود و جهت تامین سرمایه در گردش آن و یا هزینه های آتی آن مطابق با بودجه تهیه شده در نرم افزار برنامه ریزی نمود و دیگر نیازی به محاسبات اکسلی و یا ماشین حساب در هیچ مرحله از تولید (از بودجه تا تکمیل تولید) نخواهد بود.

فرمول ساخت

گزارش بودجه تولید (امکان سنجی تولید) بر اساس هزینه های دستمزد و سربار

 
جزئیات و قیمت های : نرم افزار حسابداری تولیدی- شرکتی