• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

برگشت از خرید

نرم افزار حسابداری

 

با انتخاب این گزینه فاکتور برگشت از خرید/برگشت از فروش باز می شود که با وارد کردن اطلاعات درخواستی و در نهایت زدن دکمه "ثبت" فاکتور مورد نظر ثبت می شود و اقلام در انبار تاثیر میگذارند و سند حسابداری هوشمند آن نیز ثبت می گردد.

به منوی "عملیات روزانه"، "خرید" و سپس "برگشت از خرید " رفته و بعد از زدن دکمه "جدید" و وارد کردن تاریخ و شرح و نام طرف حساب به قسمت پایین جدول رفته و نام انبار و کالای مورد نظر و تعداد و فی هرکدام را وارد و در صورت داشتن هزینه، ارزش افزوده و ... قسمتهای پایین جدول نیز کامل شود و در نهایت با زدن دکمه "ثبت" فاکتور برگشت از خرید مورد نظر ثبت و سند حسابداری هوشمند  مربوط به آن نیز صادر میشود، که با زدن دکمه "نمایش سند" میتوان سند آن را مشاهده کرد.

برگشت از خرید

در برگشت از خرید به منظور جلوگیری از هرگونه اشتباهی در مورد انبار، تعداد، فی، نام طرف حساب و ... با رفتن به روی کالای مورد نظر و زدن دکمه "نمایش کاردکس"، ابتدا کاردکس را ملاحظه و سپس اقدام به ثبت برگشت از خرید کرد. برای دیدن کاردکس هر ردیف از کالا با رفتن روی کالای مورد نظر و زدن دکمه "نمایش کاردکس" میتوان تمام فعالیت های مربوط به ورود و خروج کالا را مشاهده کرد. برای دیدن سند هوشمند مربوطه با زدن دکمه "نمایش سند" این امکان فراهم میشود.

 

نرم افزار حسابداری