• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

کنترل و مدیریت کالا

نرم افزار حسابداری

برای مدیریت بیشتر کالاها به منوی "اطلاعات پایه"، "کنترل و مدیریت کالاها" و سپس "کنترل کالا" رفته و پس از وارد کردن نام و کد کالای مورد نظر میتوان در قسمت میانی پنجره اطلاعات تکمیلی از قبیل قیمت خرید و فروش، ماکزیمم یا مینیمم سفارش و ... را برای کنترل های بیشتر و مدیریتی روی عملیات کالا وارد کرد. توجه شود که این عملیات (عملیات مربوط به پنجره ی کنترل کالا) به عنوان کنترل عملکرد بر کاربران نرم افزار و ایجاد محدودیت های مدیریتی استفاده می‏شود و در هیچ جای دیگر تاثیرگذار نمی‏باشد و تنها با زدن دکمه "ثبت" این اطلاعات ذخیره می‏شود.

کنترل کالا

در این مرحله اگر نیاز به تعریف کالای جدید بود میتوان دکمه "تعریف کالا" در بالای پنجره را زد تا صفحه تعریف کالا باز و قابل تغییر شود.

  • خصوصیات کالا

برای وارد کردن اطلاعات تکمیلی دیگر از قبیل ایران کد، بارکد، وزن و ابعاد و ... میتوان به منوی "اطلاعات پایه"، "کنترل و مدیریت کالا" و سپس "خصوصیات کالا" رفته و در آنجا اطلاعات مورد نظر وارد و "ثبت"شود.

در این مرحله میتوان برای هر کالا تا 11 بارکد مختلف ثبت نمود. همچنین تا 10 محل استقرار برای هر کالا مشخص نمود.

تعریف کالا

از قسمت پایین و راست پنجره میتوانید عکس هر کدام از محصولات را بارگذاری نمایید.

  • تعریف فرمول ساخت

برای تعریف فرمول ساخت محصولات تولیدی میتوان به منوی "اطلاعات پایه "، "کنترل و مدیریت کالا" و سپس "تعریف فرمول ساخت" رفته و در آنجا بعد از زدن دکمه "جدید" و وارد کردن اطلاعات و انتخاب نام محصول به پایین پنجره رفته و مواد خام تشکیل دهنده محصول و همچنین نام انبار و میزان استفاده هر کدام مشخص و در پایان دکمه "ذخیره" به منظور ثبت اطلاعات زده شود. لازم به ذکر است کلاس کالا باید حتما به عنوان "محصول" انتخاب گردد.

 

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری