• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

معرفی تفصیلی ثابت

نرم افزار حسابداری

این بخش، این امکان را به کاربر میدهد که با توجه به نیازهای شرکت علاوه بر تعریف حساب تا سطح تفصیلی، بتواند برای دسته بندی های بیشتر و مشخص، حسابهایی در سطح تفصیلی ثابت نیز بسازد. برای این کار کافیست به منوی "اطلاعات پایه"، "معرفی تفصیلی ثابت" و سپس "تعریف گروه تفصیلی ثابت" رفته و با زدن دکمه "جدید" و وارد کردن کد و نام گروه تفصیلی ثابت، گروه مورد نظر را ساخت. برای تکمیل این فرایند کافیست بعد از نمایش نام گروه تفصیلی ثابت در پایین پنجره روی "ایجاد تفصیلی ثابت" کلیک کرد و حساب تفصیلی ثابت مورد نظر را ساخت.

تفصیلی شناور

توجه داشته باشید که بعد از اتمام ساخت تفصیلی ثابت باید حتما بین حسابهای تفصیلی ثابت و مابقی حساب ها ارتباط ایجاد کرد. برای انجام این منظور روی منوی "تعیین ارتباط با حساب ها" کلیک کرده و پس از زدن دکمه "جدید" و وارد کردن کد و نام گروه تفصیلی ثابت و انتخاب روش جستجو و در آخر زدن دکمه "ثبت" این ارتباط در سطح حسابهای تفصیل ایجاد می شود.

نرم افزار حسابداری