• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

صدور سند

نرم افزار حسابداری

برای صدور سند حسابداری به منوی "عملیات روزانه" رفته و سپس "صدور سند" را انتخاب، پنجره سند حسابداری باز میشود. با زدن دکمه "جدید" سند جدید ایجاد میشود که میتوان با وارد کردن شرح کلی سند و تاریخ و شماره پیگیری مورد نظر به مرحله ی بعدی که وارد کردن جزئیات سند میباشد وارد شد.

شماره پیگیری به طور پیش فرض برابر با همان شماره سند میباشد ولی میتوان آن را به صورت دستی و با توجه به نیاز خود تغییر داد، شماره پیگیری تحت هر شرایطی ثابت بوده و برای مثال با مرتب سازی اسناد تغییری نمیکند.

نرم افزار حسابداری

با انتخاب "نوع" از قبیل ":چکهای پرداختی"، "چکهای دریافتی"، "برگه دریافت"، "برگه پرداخت" و ... میتوان فعالیت های مختلف را به صورت میانبر از پنجره سند حسابداری باز و انجام داد که در این صورت سند حسابداری هوشمند مربوطه در همین سند ثبت میشود که در ذیل به توضیح مختصری از هر کدام پرداخته می شود:

نرم افزار حسابداری

 

در هر ردیف از سند میتوانید با دکمه Insert  یک ردیف جدید ایجاد نمایید.

همچنین در هر ردیف از سند با دکمه F5 میتوانید هر تعداد ردیف جدید با کپی نام حساب آن ایجاد نمایید.

 

 

نرم افزار حسابداری