• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

نرم افزار حسابداری خدماتی

امروزه با توجه به نیاز وسیع جامعه به شرکت های خدماتی و نقش به سزای آن ها در پیشرفت کارها و همچنین با توجه به اینکه این خدمات نیاز به مالکیت چیزی را نداشته و بدون مواد اولیه نیازهای مردم را رفع میکنند شرکت های خدماتی گوناگون و متفاوتی ایجاد شده اند که سهم بالای 50% در اقتصاد و بازار دارند.

نرم افزار حسابداری خدماتی تیپ به شرکت های خدماتی کمک میکند تا تمام عملیات حسابداری خود مانند تغییر و ارائه اطلاعات مالی و غیره را به سهولت انجام و با استفاده از حسابداری مدیریت بتوانند بهترین تصمیم ها را اتخاذ نمایند. همچنین شرکتهای خدماتی که هزینه های جانبی مانند نصب و راه اندازی، هزینه حمل و غیره را میخواهند از مشتری دریافت کنند، میتوانند به راحتی تمامی هزینه ها را به تفکیک در فاکتور درج و نرم افزار بصورت هوشمند، سند آنرا در حساب های مربوط به خودشان ثبت میکند.

 

زیر سیستم


نام زیر سیستم قیمت(ریال) انتخاب
0
6,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
6,000,000
6,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
15,000,000
10,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
تعریف اسناد حسابداری هوشمند
14,000,000
12,000,000
9,000,000
73,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مدیریت روزنامه رسمی و آگهی تغییرات
13,000,000
25,000,000

سیستم


نام سیستم قیمت(ریال) انتخاب
15,000,000
15,000,000
22,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات
45,000,000
51,000,000
19,000,000
22,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات
32,000,000
این آیتم دارای پیش نیازهای زیر می باشد :
مشتریان/ تامین کنندگان/ بازرگانی کالا و محصول و خدمات

تعداد شرکت

تعداد کاربر