واحد فروش

۰۹۳۰۰۵۳۵۱۷۸
Sales@tipacc.com

روابط عمومی

relation@tipacc.com
۰۹۳۰۰۵۳۵۶۸۵

مدیریت

manager@tipacc.com

مالی و حسابداری

accounting@tipacc.com

پشتیبانی

support@tipacc.com

امور نمایندگیها

ad@tipacc.com

آدرس:

بلوار فردوس شرق- نبش خیابان قبادی- پلاک ۱۶۰- طبقه ۲- واحد ۲

تلفن : ۴۹۹۷۸

۴۴۹۷۵۲۹۰-۴۴۹۷۵۲۹۸

sales@tipacc.com

به ما ایمیل بفرستید