• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

خرید و فروش اقساطی، اعتبارات، تسهیلات، سود و بهره

همانطور که میدانیم محاسبه دقیق سود یک شرکت در ماه میتواند عامل مهم تصمیم گیری کلان مدیران شرکت باشد. 

همانگونه که اطلاع جامع از میزان فروش کالاها در سیاست گذاری فروش آن کالاها موثر است نیز اطلاع کامل از میزان دقیق سود حاصل از تقسیط فروش هر کالا  و تصمیم گیری در خصوص آن میتواند به افزایش فروش یک شرکت منجر شود.

با استفاده از این ماژول خرید و فروش اقساطی و یا تسهیلات و اعتبارات و یا اجاره ها به صورت هوشمند به تفکیک سود تحقق نیافته میتواند ثبت شود. که به راحتی با وارد کردن مبلغ اضافی یا سود دوران نسیه یا اقساط و یا وارد کردن نرخ سود میتوان از این امکان بهره برد. 

خرید اقساطی

تفکیک مبلغ فروش و یا خرید از سود حاصل از تقسیط یا سود حاصل از فروش مدت دار به صورت هوشمند و نیز محاسبه سود تحقق یافته ماهانه از فروشهای نسیه یا اقساطی در این ماژول فراهم شده است. سند حسابداری تعهدی سود و بهره تسهبلات با فروش های اقساطی به نسبت سود تحقق یافته در هر ماه به صورت هوشمند محاسبه و ثبت میشود. 

با مشخص نمودن مدت زمان فروش نسیه یا اقساطی کالا و نیز نحوه دریافت یا پرداخت آن سند حسابداری با روش تعهدی صادر و کلیه محاسبات توسط نرم افزار انجام میشود. چنانچه وجوه مربوط به صورت ماهانه دریافت شود نرم افزار آنها را با عنوان اقساط خواهد شناخت و همینطور میتوان دریافت آن را در تاریخ سررسید و به صورت یکجا انتخاب نمود.

هنگام ثبت خرید یا فروش اقساطی (که در تصویر اطلاعات فروش را مشاهده میکنید) نحوه تصفیه یا بازپرداخت آن مشخص خواهد شد که با انتخاب هر گزینه به قسمت مربوط و مورد نظر هدایت میشویم. 

محاسبه اقساط و سود اقساط

همینطور میتوانیم جدول سود تحقق یافته را به همراه سود تحقق نیافته به صورت جداگانه دریافت و اسناد حسابداری مربوط به آن را مشاهده و ردیابی نمود. و یا برای پیش بینی سود آتی شرکت برای تهیه گزارشات از آن استفاده نمود.

محاسبه تسهیلات

همانطور که در تصویر فوق میبینیم سود تسهیم شده برای آخرین قسط به مدت یک روز نیز محاسبه و در ماه مورد نظر سرشکن و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. 

برای درک بهتر به بیان یک مثال خواهیم پرداخت:

به عنوان مثال شرکتی کالای خود را نقدا به مبلغ 10/000/000 ریال و نسیه 3 ماهه به مبلغ 14/000/000 ریال به فروش میرساند. چنانچه امروز 28 فروردین باشد و فروش به صورت نسیه صورت گرفته باشد نرم افزار مبلغ فروش خود را 10/000/000 ریال و سود تحقق نیافته خود را 4/000/000 ریال محاسبه خواهد نمود. 
در تاریخ 31 فرودین از مبلغ 4/000/000 ریال سود تحقق نیافته مبلغ 133/333 ریال را به عنوان سود تحقق یافته مربوط به فروردین ماه ثبت و از سود تحقق نیافته کسر خواهد نمود. بدیهی است که مبلغ سود فروردین ماه ناشی از فروش کالای 10 میلیون ریالی به علاوه مبلغ سرشکن شده و تحقق یافته 3 روز پایان ماه مربوط به فروش نسیه آن کالا میباشد. 

تهیه این ماژول برای شرکتهایی که خرید و فروش نسیه یا اقساطی و یا اعتبارات دریافتی متعددی دارند مناسب میباشد. همینطور شرکتهایی که فعالیت فروش آنها به صورت پیش فروش و یا شرکتهای خدماتی مدیریت ساختمان برای دریافت شارژ و نیز شرکتهایی که محل درآمد آنها اجاره املاک میباشد میتوانند این ماژول را تهیه و محاسبات دقیق و آنلاین خود را بر عهده نرم افزار قرار دهند.

تیپ