• از امروز این تیپ به شرکت شما می آید
  • صورتهای مالی اساسی با یادداشتهای توضیحی، گزارشات متنوع، خروجی به اکسل منظم، سرعت بالای دریافت گزارشات، توسعه و بروز رسانی دائمی
  • با ما تماس بگیرید

مدیریت سود سهام و جوایز و هدایا

مدیریت سود سهام، جوایز و هدایا

این ماژول به استفاده کنندگان این امکان را میدهد که در وهله اول بتوانند سود سالانه شرکت را بر اساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام بین سهامداران تقسیم نموده و به هر یک از سهامداران بر اساس میزان سهم الشرکه خود سود تعلق بگیرد. همانطور که میدانیم شرکت ها برای تامین سرمایه مورد نیاز خود اقدام به جذب سرمایه از راه های مختلف می نمایند. یکی از این راه ها پذیره نویسی و یا تبدیل سود تحقق یافته به سرمایه شرکت میباشد.

تقسیم سود

هنگامی که تعداد سهامداران قابل توجه بوده و یا به تعدد افزایش و کاهش در تعداد و یا میزان سهام سهامداران طی سال مالی اتفاق می افتد محاسبات و تخصیص سود و یا افزایش سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار خواهد شد، چرا که دقت در اندازه گیری میزان و مبلغ سهام میبایست طی رویه ای قابل کنترل و نیز قابل ردیابی صورت بگیرد.

با توجه به اینکه مصوبات مجمع بعد از سال مالی تصویب میشوند و نیز پس از طی مراحل اداری و ثبتی به واحد مالی منتقل میشود ضرورت وجود محاسبات دقیق و نوسانات سهامی (خروج و یا ورود سهامداران) بسیار محسوس خواهد بود. با استفاده از این ماژول و قابلیت یکپارچکی اطلاعات (ERP) در نرم افزار حسابداری تیپ استفاده کنندگان میتوانند از دقت و سرعت فوق العاده این ماژول بهره برده و اسناد حسابداری آن را در همان لحظه صادر نمایند.

در این حالت شرکتها میتوانند سود سهام پرداختنی و یا مطالبات حال شده خود را برای هر دوره مالی تصویب شده توسط مجمع، تعیین و آن را در قالب افزایش سرمایه و یا دیون و تعهدات شرکت در اسناد حسابداری سال جاری و منطبق با مصوبه و همچنین آگهی روزنامه رسمی به صورت هوشمند ثبت نمایند.

تسهیم حساب

در وهله دوم شرکت ها میتوانند بر حسب نوع عملیات و مدیریتی که میخواهند برای پیشبرد اهداف شرکت انجام دهند برای مشتریان، بازاریابان، کارکنان، تامین کنندگان و غیره تصمیمات لازم را مانند تعلق جایزه به مشتریان یا تامین کنندگان، پرداخت هدیه نقدی یا غیر نقدی به کارکنان و یا مشتریان و غیره و یا حتی تخفیف همگانی اتخاذ نموده و اسناد حسابداری مربوطه را بدون دغدغه ای در خصوص اشتباه محاسباتی به صورت هوشمند انجام دهند.

برای مثال استفاده کننده میتواند برای مشتریانی که از تاریخ 1 اردیبهشت تا 20 اردیبهشت از شرکت خرید داشته است بر اساس نسبت خرید هر یک از مشتریان در بازه تاریخی مورد نظر مبلغی را به عنوان جایزه در نظر بگیرد و آن را به خریداران تخصیص داده و متعاقبا در حسابهای آنان ثبت نماید و یا مثال دیگر اینکه برای مشتریانی که در روزی مشخص مبلغی به شرکت واریز کرده اند با توجه به نسبت واریزی و تامین نقدینگی شرکت مبلغ هدیه ای به صورت نقدی یا غیر نقدی برای آنان در نظر گرفته، تخصیص داده و در حساب آنان ثبت نماید. این امر برای تامین کنندگان، کارکنان، بازاریابان و غیره نیز امکان پذیر خواهد بود و مثالی برای کارکنان اینکه برای مناسبتی خاص به هرکدام از کارکنان مبلغی مشخص و یا با توجه به حقوق هر یک از آنها به نسبت حقوقشان مبلغی در نظر گرفته شود و به حساب ایشان منظور گردد و همزمان سند حسابداری مربوطه صادر شود.

تقسیم سود

تقسیم سود

 

این ماژول برای شرکت هایی مناسب است که جوایزی را برای مشتریان و یا کارکنان خود در نظر میگیرند و یا تعداد سهامداران و یا گردش سهامداران قابل توجهی دارند.

تیپ